Vytvoriť faktúru

AUTOLINE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUTOLINE
IČO 31391761
DIČ 2020305100
IČ DPH SK2020305100
Dátum vzniku 28 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOLINE
Vajnorská 1347/137
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 379 458 €
Zisk -17 481 €
Kontaktné informácie
Email autolinesro@nextra.sk
Phone(s) 0263811220, 0244452657
Fax(es) 0244458582
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 145,428
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 145,331
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 113,898
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 113,898
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,209
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 28,209
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,209
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,224
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,143
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,081
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 97
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 97
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 145,428
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,195
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 237,827
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -195,454
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 72,259
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -267,713
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,481
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 112,611
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 824
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 824
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 97,672
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 90,502
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,502
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,987
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,948
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,235
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,115
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,115
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 622
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 622
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 353,392
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 379,458
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 347,029
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,363
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,066
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 394,347
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 268,277
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,860
D. Služby (účtová skupina 51) 40,636
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 78,687
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 57,148
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,498
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,041
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 350
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,242
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,295
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,889
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 41,619
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,631
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,627
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,632
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,521
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,481
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31391761 DIČ: 2020305100 IČ DPH: SK2020305100
 • Sídlo: AUTOLINE, Vajnorská 1347/137, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava 28.03.1995
  Mojmír Kořínek Lipová 96 Bernolákovo 900 27 05.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Imrich Kulacs 1 660 € (25%) Bílikova 15 Bratislava
  Mojmír Kořínek 1 660 € (25%) Lipová 96 Bernolákovo 900 27
  Ing. Juraj Ondrášik 1 660 € (25%) Rezedová 14 Bratislava
  Ing. Miroslav Welter 1 660 € (25%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.10.2014Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Kořínek Lipová 96 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 05.06.1998
   29.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1998
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   23.01.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 1347/137 Bratislava 831 04
   22.01.2013Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   16.06.2009Nové predmety činnosti:
   výkopové a zemné práce
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik Sartorisova 16 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   15.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   16.04.2004Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Lipová 96 Bernolákovo 900 27
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   15.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.1995
   03.09.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.1995
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava Vznik funkcie: 28.03.1995
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava Vznik funkcie: 05.06.1998
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   02.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   25.01.1999Nové predmety činnosti:
   oprava motorových vozidiel
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Mudroňova 52 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Royova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mojmír Kořínek Vavilovova 3 Bratislava
   24.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Šalviová 30 Bratislava
   04.12.1996Noví spoločníci:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Ing. Juraj Ondrášik Rezedová 14 Bratislava
   Ing. Miroslav Welter Šalviová 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs Bílikova 15 Bratislava
   03.12.1996Zrušeny spoločníci:
   SLOVARCH spol. s r.o. Mudroňova 59 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   04.09.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   03.09.1996Zrušené sidlo:
   Karadžičova 7 Bratislava 811 09
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   AUTOLINE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Karadžičova 7 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj náhradných dielov a doplnkového sortimentu pre nákladné autá a stavebné stroje
   Noví spoločníci:
   SLOVARCH spol. s r.o. Mudroňova 59 Bratislava
   Mojmír Kořínek Vavilova 34 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Jakubovič Tekovská 15 Bratislava
   Ing. Imrich Kulacs J. Alexyho 5 Bratislava