Vytvoriť faktúru

Corporate Consulting Group - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Corporate Consulting Group
IČO 31391788
DIČ 2020330312
IČ DPH SK2020330312
Dátum vzniku 29 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Corporate Consulting Group
Tučkova 9
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 419 463 €
Zisk 145 602 €
Kontaktné informácie
Email office@ccg.sk
Webová stránka http://www.ccg.sk
Phone(s) +421253632019, +421253632018, +421253632017
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 341,829
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 203,430
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 203,430
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 111,769
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 91,661
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 134,742
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 108
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 108
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 124
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 124
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,893
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,311
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 582
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 123,617
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,196
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 121,421
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,657
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,657
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 341,829
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 276,585
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 94,470
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 111,874
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -17,404
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 145,602
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 65,244
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,826
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,826
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 2,669
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 2,669
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 57,749
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 19,661
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,661
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,595
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,513
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,311
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,669
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 419,531
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 419,463
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 414,856
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,160
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 447
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 246,122
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 14,129
D. Služby (účtová skupina 51) 107,995
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 92,767
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 67,105
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 23,591
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,071
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,290
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 24,806
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 24,806
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,135
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 173,341
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 292,732
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 68
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 58
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 851
O. Kurzové straty (563) 603
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 248
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -783
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 172,558
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 26,956
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 26,956
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 145,602
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31391788 DIČ: 2020330312 IČ DPH: SK2020330312
 • Sídlo: Corporate Consulting Group, Tučkova 9, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01 29.03.1995
  Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03 17.02.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Synek 20 580 € (62%) Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01
  Ing. Jana Horínková 12 614 € (38%) Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.10.2007Nové sidlo:
   Tučkova 9 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01
   Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Synek Hrdličkova 19/A Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   Ing. Jana Horínková Ondrejovova 2/A Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 17.02.1997
   10.10.2007Zrušené sidlo:
   Pražská 31 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   10.03.2005Nové obchodné meno:
   Corporate Consulting Group, s.r.o.
   09.03.2005Zrušené obchodné meno:
   C.I. CONSULTING GROUP, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   vyučovanie nemeckého jazyka
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.02.1997
   10.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.02.1997
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 17.02.1997
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 29.03.1995
   09.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   23.10.2001Nové obchodné meno:
   C.I. CONSULTING GROUP, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pražská 31 Bratislava 811 04
   22.10.2001Zrušené obchodné meno:
   C.I. LOGISTICS GROUP, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Vrútocká 22 Bratislava 821 04
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   30.04.1997Nové obchodné meno:
   C.I. LOGISTICS GROUP, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   grafické návrhy a počítačová grafika
   prekladateľská činnosť z a do jazyka nemeckého a anglického
   vyučovanie nemeckého jazyka
   Noví spoločníci:
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jana Horínková Kapicova 7 Bratislava 851 01
   PhDr. Peter Obdržálek Dostojevského rad 7 Bratislava 811 09
   29.04.1997Zrušené obchodné meno:
   LogistiCS consult, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.03.1995Nové obchodné meno:
   LogistiCS consult, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vrútocká 22 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Synek Vyšehradská 7 Bratislava 851 01