Vytvoriť faktúru

LUMI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LUMI
IČO 31391842
DIČ 2020347131
IČ DPH SK2020347131
Dátum vzniku 30 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LUMI
Wolkrova 39
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 104 434 €
Zisk 3 314 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903445242
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,430
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,654
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,037
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,121
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 41,430
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,622
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 674
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 24,994
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,314
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,808
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 549
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 5,259
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,692
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,020
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,547
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 104,434
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 4,708
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 89,549
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,177
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 99,798
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,998
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 16,017
C. Služby (účtová skupina 51) 56,796
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 12,365
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 419
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 8,712
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,491
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,636
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 17,446
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3
X. Výnosové úroky (662) 3
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 94
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 94
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -91
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,545
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,231
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,314
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015