Vytvoriť faktúru

AL - OCELL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno AL - OCELL
IČO 31391931
DIČ 2020347076
IČ DPH SK2020347076
Dátum vzniku 30 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AL - OCELL
93041
Kvetoslavov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 409 780 €
Zisk -101 997 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903427313, +421903760151
Fax(es) 0315625294
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 132,376
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 132,376
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 138,759
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 110,525
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,228
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,199
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 271,135
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -313,096
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 92,771
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 653
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -311,162
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -101,997
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 584,231
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 229,667
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 50,887
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 19,851
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 24,441
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 134,488
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,974
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 190,993
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 161,597
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 409,780
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 318,604
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 394
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90,782
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 488,930
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 217,357
C. Služby (účtová skupina 51) 38,794
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 96,299
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,381
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 7,792
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 81,595
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,712
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -79,150
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 62,453
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 21,887
M. Nákladové úroky (562) 18,297
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,590
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -21,887
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -101,037
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -101,997
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2017