Vytvoriť faktúru

SURETE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SURETE
IČO 31392008
DIČ 2020889970
IČ DPH SK2020889970
Dátum vzniku 23 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SURETE
Štefana Králika 3
84108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 188 €
Zisk -1 896 €
Kontaktné informácie
Email info@surete.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,854
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,450
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,920
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,920
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,920
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,529
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,026
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,503
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 404
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 404
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,854
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,179
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,227
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,227
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,896
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,675
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 22
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 22
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,899
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,083
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,083
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 305
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,800
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 774
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 937
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,754
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 40,899
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 42,188
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 40,899
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,289
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 42,249
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,532
D. Služby (účtová skupina 51) 23,608
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,584
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,820
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,742
4. Sociálne náklady (527, 528) 22
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 496
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,029
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -61
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 11,759
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,836
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,439
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,439
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 397
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,835
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,896
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,896
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015