Vytvoriť faktúru

DOHODA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOHODA
IČO 31392041
DIČ 2020306838
IČ DPH SK2020306838
Dátum vzniku 04 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOHODA
Mickiewiczova 1
81107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 294 €
Zisk -127 891 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421910785845
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 442,942
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 389,915
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 389,915
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 38,684
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 349,571
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,660
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 52,211
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 48,131
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 128,938
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 128,938
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -80,808
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,080
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,377
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,703
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 816
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 816
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 442,942
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 115,707
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,279
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,279
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 215,902
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 215,902
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,417
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,417
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -127,891
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 327,235
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,680
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,680
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 325,555
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 938
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 938
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 323,676
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 483
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 313
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 558
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) -413
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,293
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,294
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,294
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 129,955
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,530
D. Služby (účtová skupina 51) 3,967
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,337
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 9,336
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,953
4. Sociálne náklady (527, 528) 48
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,224
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 58,263
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 58,263
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 45,634
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -124,661
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,203
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,750
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 53
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,697
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,750
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -127,411
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -127,891
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392041 DIČ: 2020306838 IČ DPH: SK2020306838
 • Sídlo: DOHODA, Mickiewiczova 1, 81107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 08.03.2004
  Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 04.04.1995
  Janka Durbáková Bulíkova 5 Bratislava 851 04 08.03.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Juraj Panek 3 984 € (30%) Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
  Janka Durbáková 1 328 € (10%) Bulíkova 5 Bratislava 851 04
  Jozef Kasaj 7 967 € (60%) Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.02.2010Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.03.2004
   12.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.03.2004
   12.01.2010Noví spoločníci:
   Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Panek Matejkova 2/3026 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 08.03.2004
   11.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 08.03.2004
   21.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1996
   01.05.2004Noví spoločníci:
   Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Janka Durbáková Bulíkova 5 Bratislava 851 04
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava 851 01
   Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51
   Nový štatutárny orgán:
   Janka Durbáková Bulíkova 5 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 08.03.2004
   Juraj Panek Kadnárova 80 Bratislava 831 51 Vznik funkcie: 08.03.2004
   30.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   16.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 04.04.1995
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava Vznik funkcie: 31.01.1996
   15.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   06.09.2001Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stávkových hier
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť v zariadeniach II. skupiny a vyššie
   maloobchodný predaj pohonných hmôt
   veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbyznými výrobkami
   prevádzkovanie čerpacej stanice
   závodné stravovanie
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   prevádzkovanie biliardových stolov
   05.09.2001Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stávkových hier
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   maloobchodný predaj pohonných hmôt
   veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbyznými výrobkami
   prevádzkovanie čerpacej stanice
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   závodné stravovanie
   09.05.2000Nové predmety činnosti:
   závodné stravovanie
   30.11.1999Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov)
   29.11.1999Zrušeny predmety činnosti:
   závodné stravovanie
   05.12.1997Nové predmety činnosti:
   závodné stravovanie
   05.11.1997Nové predmety činnosti:
   maloobchodný predaj pohonných hmôt
   veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými palivami a príbyznými výrobkami
   prevádzkovanie čerpacej stanice
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   04.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   22.04.1996Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činnosti v týchto zariadeniach
   pohostinská činnosť v zariadeniach skupiny II. a vyššie
   Noví spoločníci:
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   Jozef Svoboda Kapicova 11 Bratislava
   21.04.1996Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Kuráň Bajzova 8 Bratislava
   Ing. Milan Tomašovič Západný rad 31 Bratislava
   Lars Göran Kling Chemin Des Gambreniess Vence 061 40 Francúzko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava
   04.04.1995Nové obchodné meno:
   DOHODA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mickiewiczova 1 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod a veľkoobchod so všetkými druhmi tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   realitná kancelária
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti stávkových hier
   Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Kuráň Bajzova 8 Bratislava
   Ing. Milan Tomašovič Západný rad 31 Bratislava
   Lars Göran Kling Chemin Des Gambreniess Vence 061 40 Francúzko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Kasaj Kapicova 11 Bratislava