Vytvoriť faktúru

UTC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UTC
Stav Zrušená
IČO 31392156
DIČ 2020347197
IČ DPH SK2020347197
Dátum vzniku 27 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UTC
Pod záhradami 15
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 051 €
Zisk -840 €
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 594
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 594
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 594
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -888
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 365
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,716
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -840
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,482
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,482
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,482
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 1,051
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 825
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 226
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,891
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,891
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -840
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,066
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -840
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -840
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.02.2016
 • IČO:31392156 DIČ: 2020347197 IČ DPH: SK2020347197
 • Sídlo: UTC, Pod záhradami 15, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Marca 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.02.2016Zrušené obchodné meno:
   UTC, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pod záhradami 15 Bratislava 841 02
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   UTC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pod záhradami 15 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným