Vytvoriť faktúru

EXPORT DPS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EXPORT DPS
IČO 31392164
DIČ 2020337902
IČ DPH SK2020337902
Dátum vzniku 28 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EXPORT DPS
Kašmírska 28/4593
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 518 €
Zisk 745 €
Kontaktné informácie
Email mikrobus@matchless.sk
Phone(s) 0944206670, 0948340598
Mobile phone(s) 0904143665, 0948340598
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,316
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,316
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,316
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,030
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,200
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,601
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 8,346
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 8,049
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 745
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 297
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 297
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 289
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,518
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3,530
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 7,486
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,500
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 12,557
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 3,488
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 810
C. Služby (účtová skupina 51) 2,088
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 251
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 1,918
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 2,943
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,059
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,961
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,630
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
XI. Kurzové zisky (663) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 257
N. Kurzové straty (563) 27
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 230
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -256
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,705
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 745
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015