Vytvoriť faktúru

ETICON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ETICON
IČO 31392199
DIČ 2020821473
Dátum vzniku 27 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ETICON
Panenská 24
81103
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -499 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,203,130
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,201,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,201,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 200,000
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,001,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,130
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,130
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 32
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,098
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,203,130
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,478
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 182
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 182
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -205
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 510
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -715
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -499
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,196,652
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,032,891
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,032,891
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 163,161
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 481
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 162,665
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 600
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 600
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4
D. Služby (účtová skupina 51) 4
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 32
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 47
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 47
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -19
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -499
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392199 DIČ: 2020821473
 • Sídlo: ETICON, Panenská 24, 81103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Mag. Marek Hanúsek Velehradská 36 Bratislava 821 08 28.05.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  ETICON INTERNATIONAL LIMITED 7 000 € (100%) Tortola Britské Panenské ostrovy
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.06.2014Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Mag. Marek Hanúsek Velehradská 36 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.05.2014
   11.06.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Roth Nábr. Arm. Gen. Ludvíka Svobodu 50 Bratislava- Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 21.12.2013
   18.01.2014Noví spoločníci:
   ETICON INTERNATIONAL LIMITED Qujina Chambers, P.O.Box, Road Town 3159 Tortola Britské Panenské ostrovy
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Roth Nábr. Arm. Gen. Ludvíka Svobodu 50 Bratislava- Staré Mesto 811 02 Vznik funkcie: 21.12.2013
   17.01.2014Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Marek Hanúsek Velehradská 36 Bratislava-Ružinov 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Marek Hanúsek Velehradská 36 Bratislava-Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 07.12.2012
   05.04.2013Nové sidlo:
   Panenská 24 Bratislava-Staré Mesto 811 03
   Noví spoločníci:
   JUDr. Marek Hanúsek Velehradská 36 Bratislava-Ružinov 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marek Hanúsek Velehradská 36 Bratislava-Ružinov 821 08 Vznik funkcie: 07.12.2012
   04.04.2013Zrušené sidlo:
   Súbežná 3/A Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   Dušan Vysloužil Jakubovo nám. 11 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Vysloužil Jakubovo nám. 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.02.2003
   28.03.2003Nové obchodné meno:
   ETICON spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   Dušan Vysloužil Jakubovo nám. 11 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Vysloužil Jakubovo nám. 11 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 14.02.2003
   27.03.2003Zrušené obchodné meno:
   ETIC spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/B Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/B Bratislava Skončenie funkcie: 14.02.2003
   23.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/B Bratislava
   22.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/B Bratislava
   15.01.1997Nové obchodné meno:
   ETIC spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Súbežná 3/A Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/B Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mgr. Miroslav Konôpka Pod Záhradami 68/B Bratislava Skončenie funkcie: 14.02.2003
   14.01.1997Zrušené obchodné meno:
   ELDOM SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   A. Plávku 6 Bratislava 811 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   ELDOM SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   A. Plávku 6 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   činnosť realitnej kancelárie
   reklamná a propagačná činnosť
   akvizícia a prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Konôpka Mišíkova 28/a Bratislava