Vytvoriť faktúru

Šarišská teplárenská - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Šarišská teplárenská
IČO 31392237
DIČ 2020305320
IČ DPH SK2020305320
Dátum vzniku 05 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Šarišská teplárenská
Námestie SNP 538/1
09101
Stropkov
Finančné informácie
Tržby a výnosy 775 €
Zisk -401 €
Kontaktné informácie
Email hlivjakova@ftf.sk
Phone(s) 0915939993, 0915939993
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,014
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,014
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 930
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 930
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 930
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 84
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 70
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,014
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,307
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,877
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,877
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -401
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,321
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 296
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 296
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,025
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 150
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 60
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 700
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 775
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 775
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 775
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 151
D. Služby (účtová skupina 51) 151
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 624
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 624
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 65
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -65
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 559
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -401
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.09.2015