Vytvoriť faktúru

OMOS SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno OMOS SLOVAKIA
IČO 31392253
DIČ 2020874647
IČ DPH SK2020874647
Dátum vzniku 04 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OMOS SLOVAKIA
Bulharská 70
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 31 050 €
Zisk -1 782 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 30,932
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,927
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 29,581
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,581
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,581
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,346
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 124
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,222
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 5
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 30,932
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -146
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,636
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,636
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,782
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,078
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 82
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 82
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 18,796
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,365
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,365
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,388
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,852
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,191
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,200
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 31,518
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 31,050
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 31,050
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 32,263
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,639
D. Služby (účtová skupina 51) 2,777
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 21,071
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 15,900
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,821
4. Sociálne náklady (527, 528) 350
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 100
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,676
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,213
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 26,634
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 468
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 468
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 77
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 77
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 391
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -822
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,782
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392253 DIČ: 2020874647 IČ DPH: SK2020874647
 • Sídlo: OMOS SLOVAKIA, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 04 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Andrej Gaša Zlatnícka 2484/9 Skalica 909 01 01.07.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Drahoslav Ševčovič 6 639 € (100%) Čiližská 5001/1 Bratislava 821 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.10.2014Nové predmety činnosti:
   ochrana majetku na verejne prístupnom mieste
   ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   ochrana osoby
   ochrana majetku a osoby pri preprave
   ochrana prepravy majetku a osoby
   zabezpečovanie poriadku na mieste zhromažďovania osôb
   prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému, prevádzkovanie ich častí, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu alebo chráneného miesta (ďalej len prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému), vypracovanie plánu ochrany
   23.10.2014Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľské činnosti
   upratovacie a čistiace služby v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   16.07.2014Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Nový štatutárny orgán:
   Andrej Gaša Zlatnícka 2484/9 Skalica 909 01 Vznik funkcie: 01.07.2014
   15.07.2014Zrušené sidlo:
   Svidnícka 107/19 Bratislava II 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahoslav Ševčovič Svidnícka 107/19 Bratislava II 821 03 Vznik funkcie: 16.02.2007
   13.03.2007Noví spoločníci:
   Drahoslav Ševčovič Čiližská 5001/1 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Drahoslav Ševčovič Svidnícka 107/19 Bratislava II 821 03 Vznik funkcie: 16.02.2007
   12.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Monika Ševčovičová Seberíniho 8 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Ševčovičová Seberíniho 8 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 23.10.2002
   01.07.2004Nové sidlo:
   Svidnícka 107/19 Bratislava II 821 03
   30.06.2004Zrušené sidlo:
   Plátenícka 6 Bratislava 821 09
   04.07.2003Noví spoločníci:
   Monika Ševčovičová Seberíniho 8 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Ševčovičová Seberíniho 8 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 23.10.2002
   03.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Drahoslav Ševčovič Svidnícka 19 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Drahoslav Ševčovič Svidnícka 19 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 23.10.2002
   25.08.1998Nové sidlo:
   Plátenícka 6 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Drahoslav Ševčovič Svidnícka 19 Bratislava 821 01
   24.08.1998Zrušené sidlo:
   Plátenícka 6 Bratislava 821 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   forfaiting a faktoring
   služby súkromných detektívov - pátracie a ochranné služby
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   Zrušeny spoločníci:
   Drahoslav Ševčovič Svidnícka 19 Bratislava 821 01
   04.04.1995Nové obchodné meno:
   OMOS SLOVAKIA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Plátenícka 6 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľské činnosti
   upratovacie a čistiace služby v rozsahu voľnej živnosti
   forfaiting a faktoring
   služby súkromných detektívov - pátracie a ochranné služby
   zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
   Noví spoločníci:
   Drahoslav Ševčovič Svidnícka 19 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Drahoslav Ševčovič Svidnícka 19 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 23.10.2002