Vytvoriť faktúru

F.F. & F. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno F.F. & F.
IČO 31392270
DIČ 2020337924
IČ DPH SK2020337924
Dátum vzniku 29 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.F. & F.
Robotnícka 5
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 169 501 €
Zisk -5 597 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243412453
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 132,540
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,978
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,978
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,978
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 116,391
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 43,527
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,386
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,386
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,141
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 72,864
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 61,609
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,255
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,171
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,171
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 132,540
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 105,649
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 103,942
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 103,942
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -5,597
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 26,633
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 798
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 798
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 22,468
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,385
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,385
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 8,113
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,112
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,814
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,044
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,367
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,367
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 258
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 258
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 133,135
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 169,501
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 66
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 133,068
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 31,278
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,089
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 173,508
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 65
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,752
D. Služby (účtová skupina 51) 45,228
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 83,541
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 60,124
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 21,043
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,374
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 600
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,233
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,233
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 16,922
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,167
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,007
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 79,089
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 142
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 142
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 142
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 772
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 679
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 679
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -630
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,637
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -5,597
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392270 DIČ: 2020337924 IČ DPH: SK2020337924
 • Sídlo: F.F. & F., Robotnícka 5, 83103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67 31.05.2001
  JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 08.03.2004
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  APK, s.r.o. 5 644 € (85%) Bratislava 821 05
  EaLT s.r.o. 996 € (15%) Bratislava 821 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.02.2013Noví spoločníci:
   APK, s.r.o. Staré záhrady 3 Bratislava 821 05
   EaLT s.r.o. Goláňova 7 Bratislava 821 03
   19.02.2013Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67
   14.03.2009Noví spoločníci:
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67
   13.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Bratislava 900 25
   21.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.02.1999
   25.04.2007Noví spoločníci:
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Bratislava 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Láb 456 Láb 900 67 Vznik funkcie: 31.05.2001
   Mgr. Zuzana Lešová Suché Miesto 1867/136 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 16.02.1999
   24.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   16.03.2004Noví spoločníci:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 08.03.2004
   15.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   14.10.2002Nové obchodné meno:
   F.F. & F., spol. s r.o.
   13.10.2002Zrušené obchodné meno:
   F. F. & F., forfaitingová a factoringová spoločnosť, spol. s r.o.
   31.05.2001Noví spoločníci:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Eduard Tirpák Gercenova 19 Bratislava
   30.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   16.02.1999Noví spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   15.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   20.05.1996Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť ekonomických a organizačných po- radcov
   vedenie účtovníctva
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mgr. Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   19.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   29.03.1995Nové obchodné meno:
   F. F. & F., forfaitingová a factoringová spoločnosť, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Robotnícka 5 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   forfaiting & factoring, okrem súdneho vymáhania nezaplatených pohľadávok a poskytovania úverov
   poradenská činnosť v oblasti forfaiting & factoring v rozsahu voľnej živnosti
   leasing spojený s financiovaním
   podnikateľské poradenstvo
   prieskum trhu
   reklamné činnosti
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie, nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu
   sprostredkovanie dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Juríček Robotnícka 5 Bratislava
   Mgr. Zuzana Tirpáková Goláňova 7 Bratislava