Vytvoriť faktúru

ZinkPower Malacky - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ZinkPower Malacky
IČO 31392326
DIČ 2020321688
IČ DPH SK2020321688
Dátum vzniku 28 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ZinkPower Malacky
Továrenská ulica
90101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 681 984 €
Zisk 28 955 €
Kontaktné informácie
Email malacky@zinkpower.com
Phone(s) 0347731836
Mobile phone(s) +421903419169
Fax(es) 0347731442
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,894,338
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,362,192
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,362,192
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 117,090
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 611,454
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 633,648
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,519,524
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 703,078
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 703,078
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 104,720
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 104,720
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 538,209
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 536,744
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 536,744
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 336
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,129
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 173,517
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,235
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 170,282
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 12,622
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 12,622
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,894,338
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,508,949
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 533,428
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 533,428
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 184
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 53,343
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 53,343
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,893,039
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,893,039
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,955
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 385,389
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 49,192
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,924
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 47,268
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 310,818
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 226,341
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 226,341
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,253
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 25,112
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,139
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,973
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,379
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,379
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,681,984
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,681,984
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,558,005
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 114,888
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,091
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,639,687
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,191,506
D. Služby (účtová skupina 51) 598,150
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 526,332
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 379,110
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 128,692
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,530
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,277
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 177,529
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 177,529
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 81,975
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 26,499
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,419
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 42,297
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 768,349
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 297
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 297
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 297
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,299
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,123
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,123
O. Kurzové straty (563) 137
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,039
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,002
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 38,295
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 9,340
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,698
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 5,642
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 28,955
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392326 DIČ: 2020321688 IČ DPH: SK2020321688
 • Sídlo: ZinkPower Malacky, Továrenská ulica, 90101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 01.10.2010
  Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika 20.03.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  The Coatinc Company Holding GmbH 213 371 € (40%) Siegen Nemecká spolková republika
  Kopf Holding GmbH 266 714 € (50%) Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
  Intermetall GmbH 53 343 € (10%) Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.04.2014Noví spoločníci:
   The Coatinc Company Holding GmbH Steinstrasse 7 Siegen Nemecká spolková republika
   15.04.2014Zrušeny spoločníci:
   Siegener Verzinkerei Holding GmbH Steinstrasse 7 Singen Spolková republika Nemecko
   04.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Filo Čerešňová 618/25 Jaslovské Bohunice 919 30 Vznik funkcie: 01.10.2010
   03.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava Vznik funkcie: 30.06.1995
   10.08.2010Nové obchodné meno:
   ZinkPower Malacky, s. r. o.
   09.08.2010Zrušené obchodné meno:
   Zinkovňa Malacky s.r.o.
   04.03.2009Noví spoločníci:
   Kopf Holding GmbH Heinkelstraße 25 Kirchheim unter Teck 732 30 Spolková republika Nemecko
   03.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Kopf Holding GmbH Siemensstrasse 27 Schlierbach Spolková republika Nemecko
   13.09.2008Noví spoločníci:
   Intermetall GmbH Annastraße 51/RB1B Pörtschach am Wörther See 9210 Rakúska republika
   12.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika
   30.03.2007Noví spoločníci:
   Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Kopf Dr. R. Klafsky-Strasse 20 Baden 2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 20.03.2007
   29.03.2007Zrušeny spoločníci:
   Martin Kopf Rohrfeldgasse 43 Baden 2500 Rakúska republika
   30.10.2003Noví spoločníci:
   Siegener Verzinkerei Holding GmbH Steinstrasse 7 Singen Spolková republika Nemecko
   Kopf Holding GmbH Siemensstrasse 27 Schlierbach Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava Vznik funkcie: 30.06.1995
   29.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Siegener Vezinkerei Holding GmbH, 7 Steinstrasse Spolková republika Nemecko
   Feuervezinkerei Willi Kopf Siemensstrasse 27 D-schlierbach Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava
   25.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Vavilova 1141/7 Bratislava
   24.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   07.04.1997Nové sidlo:
   Továrenská ulica Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Siegener Vezinkerei Holding GmbH, 7 Steinstrasse Spolková republika Nemecko
   Feuervezinkerei Willi Kopf Siemensstrasse 27 D-schlierbach Spolková republika Nemecko
   Martin Kopf Rohrfeldgasse 43 Baden 2500 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   06.04.1997Zrušené sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Willi Kopf Ulrichstrasse 13 Kirchmeim - Treck 732 30 Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   02.09.1996Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   priemyselný výkon ochrany výrobkov pred koróziou - žiarové zinkovanie
   11.08.1995Nové sidlo:
   Prievozská 18 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Mladenov Šustekova 3 Bratislava
   10.08.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Csanyi Budovateľská 33/30 Komárno
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   Zinkovňa Malacky s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkova- teľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľ- nej živnosti
   sprostredkovanie tovaru a služieb
   Noví spoločníci:
   Willi Kopf Ulrichstrasse 13 Kirchmeim - Treck 732 30 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Karol Csanyi Budovateľská 33/30 Komárno