Vytvoriť faktúru

AudioPressBox - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno AudioPressBox
IČO 31392334
Dátum vzniku 03 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AudioPressBox
Drieňová 34
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 40 114 €
Zisk -3 682 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243427777
Fax(es) 0243427777
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 67,942
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 16,489
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,506
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 976
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 67,942
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 47,200
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 43,578
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,682
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 20,742
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 7,707
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 9
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 10,351
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,105
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 840
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,860
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,546
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,675
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 40,114
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,646
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 35,789
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,679
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,649
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 4,608
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,166
C. Služby (účtová skupina 51) 13,786
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 19,655
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,408
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,535
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,875
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 188
N. Kurzové straty (563) 16
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 172
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -187
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,722
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,682
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 18.11.2016