Vytvoriť faktúru

BPS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno BPS
IČO 31392369
DIČ 2020330334
Dátum vzniku 27 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BPS
Cintorínska 17
81101
Bratislava
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,056
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,056
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 10,394
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 8,492
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,492
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,902
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 662
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 662
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,056
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -164,847
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -171,818
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 62,979
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -234,797
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 175,903
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 175,903
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 167,121
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,121
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,782
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4234774.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392369 DIČ: 2020330334
 • Sídlo: BPS, Cintorínska 17, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Miroslav Pejhovský Rajtáková 12 Bratislava 841 03 09.04.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Miroslav Pejhovský 6 639 € (100%) Rajtáková 12 Bratislava 841 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.05.2014Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslav Pejhovský Rajtáková 12 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslav Pejhovský Rajtáková 12 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 09.04.2014
   16.05.2014Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Milan Pejhovský Jakubovo nám. 2427/9 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Pejhovský Jakubovo nám. 2427/9 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 27.10.2005
   22.11.2005Nové sidlo:
   Cintorínska 17 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Pejhovský Jakubovo nám. 2427/9 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Milan Pejhovský Jakubovo nám. 2427/9 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 27.10.2005
   21.11.2005Zrušené sidlo:
   Staré záhrady 29 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karel Vaněk B. Němcovej 306 Meziboří Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Želmíra Urminská Exnárova 26 Bratislava 821 03
   21.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karel Vaněk B. Němcovej 306 Meziboří Česká republika
   20.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karel Vaněk B. Němcovej 306 Meziboří Česká republika
   30.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Karel Vaněk B. Němcovej 306 Meziboří Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Želmíra Urminská Exnárova 26 Bratislava 821 03
   29.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Janči Šándorova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kociha Obchodná 50 Bratislava 811 06
   26.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Kociha Obchodná 50 Bratislava 811 06
   25.03.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Edita Jančiová Šándorova 2 Bratislava
   27.03.1995Nové obchodné meno:
   BPS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Staré záhrady 29 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb - v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   nákup a predaj nehnuteľností
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prekladateľské a tlmočnícke služby - jazyk anglický, francúzsky a nemecký
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Janči Šándorova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   PhDr. Edita Jančiová Šándorova 2 Bratislava