Vytvoriť faktúru

SITRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SITRA
IČO 31392407
DIČ 2020354479
IČ DPH SK2020354479
Dátum vzniku 07 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SITRA
Hurbanova 2482/114
90101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 193 830 €
Zisk -7 218 €
Aktíva 88 222 €
Vlastný kapitál 18 394 €
Kontaktné informácie
Email sitra@sitra.sk
Phone(s) 0347787003, 0905613914
Fax(es) 0347752605
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 147,151
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 34,897
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 34,897
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 30,897
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 4,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,674
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 110,163
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,391
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,391
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,772
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,511
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,255
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 256
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 580
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 580
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 147,151
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,179
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,094
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,094
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,218
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 135,972
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,376
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,376
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 134,234
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 74,294
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 74,294
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 28,540
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,620
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,151
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 19,254
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,375
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 362
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 362
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 187,547
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 193,830
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 12,150
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 19,950
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 155,447
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,783
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 198,231
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,000
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 71,497
D. Služby (účtová skupina 51) 57,919
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 18,486
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 13,431
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,727
4. Sociálne náklady (527, 528) 328
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,242
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,465
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,465
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,622
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,401
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 46,131
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,854
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 261
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 261
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,593
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,854
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -6,255
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 963
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 963
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -7,218
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392407 DIČ: 2020354479 IČ DPH: SK2020354479
 • Sídlo: SITRA, Hurbanova 2482/114, 90101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Branislav Rusnák Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01 07.08.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Silvia Rusnáková 6 639 € (100%) Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.09.2014Zrušeny predmety činnosti:
   informatívne testovanie a vývoj technologických postupov a výroba technologických zostáv pre výrobu chemických látok a pre čistenie a úpravu vôd
   výroba chemických látok
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   opravy karosérií
   krajčírska výroba v rozsahu voľnej živnosti
   28.08.2014Nové sidlo:
   Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01
   Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   skladovanie
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom.
   Noví spoločníci:
   Silvia Rusnáková Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Branislav Rusnák Hurbanova 2482/114 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 07.08.2014
   27.08.2014Zrušené sidlo:
   58 Jablonové 900 54
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54 Vznik funkcie: 07.04.1995
   06.11.2009Nové sidlo:
   58 Jablonové 900 54
   05.11.2009Zrušené sidlo:
   Nákovná 18 Bratislava 821 06
   24.04.2008Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   23.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Anger 249 Jablonové 900 54
   02.12.2005Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   informatívne testovanie a vývoj technologických postupov a výroba technologických zostáv pre výrobu chemických látok a pre čistenie a úpravu vôd
   výroba chemických látok
   podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
   podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
   30.09.2005Noví spoločníci:
   Ing. Ján Anger 249 Jablonové 900 54
   29.09.2005Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   06.05.2005Nové sidlo:
   Nákovná 18 Bratislava 821 06
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriel Balejčík 58 Jablonové 900 54 Vznik funkcie: 07.04.1995
   05.05.2005Zrušené sidlo:
   Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   opravy nákladných motorových vozidiel
   výroba autoplachiet šitím a lepením
   výroba colných laniek z lán
   Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Iveta Balejčíková Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   30.11.2000Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   09.04.1999Nové predmety činnosti:
   opravy poľnohospodárskych strojov
   prenájom motorových vozidiel
   opravy karosérií
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   08.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   03.10.1997Nové predmety činnosti:
   krajčírska výroba v rozsahu voľnej živnosti
   výroba autoplachiet šitím a lepením
   výroba colných laniek z lán
   21.12.1995Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   opravy nákladných motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Iveta Balejčíková Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   20.12.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   07.04.1995Nové obchodné meno:
   SITRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Röntgenova 8 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Gabriel Balejčík Röntgenova 8 Bratislava