Vytvoriť faktúru

PANTA SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PANTA SLOVAKIA
IČO 31392415
DIČ 2020334580
IČ DPH SK2020334580
Dátum vzniku 06 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PANTA SLOVAKIA
Koziarka 13111
83000
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 000 €
Zisk -12 518 €
Aktíva 88 871 €
Vlastný kapitál 35 611 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903453324
Mobile phone(s) 0903453324
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,650
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,650
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,650
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 114,829
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 42,684
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 55
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,167
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 116,479
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,092
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,680
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,680
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 783
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 28,147
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,518
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 93,387
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 93,387
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 19,370
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 206
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,097
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 72,714
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,000
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 27,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 38,462
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 23,088
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,413
C. Služby (účtová skupina 51) 5,842
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,927
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 134
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 825
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 233
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -11,462
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,343
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 97
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 97
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -96
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -11,558
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -12,518
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392415 DIČ: 2020334580 IČ DPH: SK2020334580
 • Sídlo: PANTA SLOVAKIA, Koziarka 13111, 83000, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04 29.05.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marián Švehla 4 456 € (66.7%) Mamateyova 15 Bratislava 851 04
  Mgr. Elena Kisielová 2 224 € (33.3%) Bratislava 811 06
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.12.2012Nové obchodné meno:
   PANTA SLOVAKIA s.r.o.
   20.12.2012Zrušené obchodné meno:
   PANTA PYROTECHNIK s.r.o.
   14.04.2012Nové obchodné meno:
   PANTA PYROTECHNIK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Koziarka 13111 Bratislava 830 00
   Nové predmety činnosti:
   predaj pyrotechnických predmetov tried II a III a podtriedy T1
   Noví spoločníci:
   Ing. Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Mgr. Elena Kisielová Palisády 39 Bratislava 811 06
   13.04.2012Zrušené obchodné meno:
   PANTA - PLAST SLOVAKIA s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jaskový rad 17 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec Česká republika
   Jiří Nedělka Svornosti 10/63 Třínec Česká republika
   19.07.1999Noví spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec Česká republika
   Jiří Nedělka Svornosti 10/63 Třínec Česká republika
   18.07.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec Česká republika
   Jiří Nedělka Svornosti 10/63 Třínec Česká republika
   29.05.1997Noví spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec Česká republika
   Jiří Nedělka Svornosti 10/63 Třínec Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   28.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec 729 61 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   06.04.1995Nové obchodné meno:
   PANTA - PLAST SLOVAKIA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jaskový rad 17 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   veľkoobchod-kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04
   Petr Lištvan Habrová 297 Třinec 729 61 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marián Švehla Mamateyova 15 Bratislava 851 04