Vytvoriť faktúru

TEMPERANCE SLOVENSKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEMPERANCE SLOVENSKO
IČO 31392504
DIČ 2020347230
IČ DPH SK2020347230
Dátum vzniku 28 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEMPERANCE SLOVENSKO
Seberíniho 14
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 283 364 €
Zisk 19 742 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.temperance.sk
Phone(s) +421248700031, +421248700032
Fax(es) 0248700032
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 157,015
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 23,060
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 23,060
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,879
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,181
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 131,179
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 104,673
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 104,673
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,156
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 9,535
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,535
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,621
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,350
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 15,350
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,776
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,776
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 157,015
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,697
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.II. Emisné ážio (412) 11
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,215
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,215
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 15,089
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 15,089
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 19,742
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 114,318
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 71,690
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 71,690
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 7,698
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 28,163
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 23,575
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 23,575
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,601
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,021
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,815
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 151
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,405
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,405
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,362
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 281,054
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 283,364
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 281,054
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,667
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 643
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 254,222
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 107,126
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,677
D. Služby (účtová skupina 51) 82,218
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 35,366
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 25,106
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,756
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,504
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 494
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,528
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,528
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,958
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,855
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 29,142
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 75,033
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 78
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 77
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,357
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 548
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 548
O. Kurzové straty (563) 1,863
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 946
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,279
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 25,863
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,121
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,121
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 19,742
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 11.12.2015
 • IČO:31392504 DIČ: 2020347230 IČ DPH: SK2020347230
 • Sídlo: TEMPERANCE SLOVENSKO, Seberíniho 14, 82103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 28 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Jozef Novotný Studenohorská 49 Bratislava 13.04.1999
  Monika Novotná Staré Grunty 3590/328 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 10.03.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Monika Novotná 6 640 € (100%) Bratislava-Karlova Ves 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   10.12.2015Nový štatutárny orgán:
   Monika Novotná Staré Grunty 3590/328 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04 Vznik funkcie: 10.03.2010
   27.08.2015Noví spoločníci:
   Monika Novotná Staré Grunty 3590/328 Bratislava-Karlova Ves 841 04
   01.05.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.07.2001Nové sidlo:
   Seberíniho 14 Bratislava 821 03
   13.04.1999Nové predmety činnosti:
   výroba kozmetických a drogistických (mydlá, saponáty, čistiace a leštiace prostriedky) výrobkov
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti kozmetiky
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jozef Novotný Studenohorská 49 Bratislava
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   TEMPERANCE SLOVENSKO spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu