Vytvoriť faktúru

EKOS PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EKOS PLUS
IČO 31392547
DIČ 2020305397
IČ DPH SK2020305397
Dátum vzniku 30 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EKOS PLUS
Župné námestie 7
81103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 391 230 €
Zisk -18 460 €
Kontaktné informácie
Email ekosplus@gtinet.sk
Webová stránka http://www.ekosplus.sk
Phone(s) +421254411085, +421254640638, +421254416382
Fax(es) 0254416382
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 23,704
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 23,704
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 20,082
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 123,175
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 73,809
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,250
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 48,116
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 146,879
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -47,646
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) -37,170
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 1,345
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,460
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 194,525
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 8,506
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 176,074
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55,284
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,677
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,475
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 105,638
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,408
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 537
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 391,230
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 385,307
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,000
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,923
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 405,591
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,774
C. Služby (účtová skupina 51) 191,469
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 170,458
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 805
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 15,209
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,416
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,460
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,361
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 174,064
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 50
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 49
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,189
M. Nákladové úroky (562) 1,794
N. Kurzové straty (563) 13
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,382
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,139
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -17,500
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -18,460
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 28.10.2015