Vytvoriť faktúru

ANTAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ANTAR
IČO 31392580
DIČ 2020305331
IČ DPH SK2020305331
Dátum vzniku 10 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ANTAR
Lamačská cesta 8
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 139 145 €
Zisk 2 295 €
Aktíva 44 014 €
Vlastný kapitál -13 039 €
Kontaktné informácie
Email domabyt@antar.sk
Fax(es) 0220920713
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 24,253
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,752
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,752
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,231
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,521
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 19,134
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 9,007
3. Výrobky (123) - /194/ 9,007
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,632
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,249
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,249
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 383
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,495
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,892
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,603
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,367
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,367
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 24,253
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -10,744
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -20,708
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,708
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,295
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,953
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,263
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,263
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 32,690
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 9,087
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 9,087
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,943
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 274
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 426
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 44
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 44
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 140,065
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 139,145
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 135,263
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -920
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,802
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 134,816
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 13,160
D. Služby (účtová skupina 51) 88,248
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 19,159
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 14,042
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,414
4. Sociálne náklady (527, 528) 703
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,029
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 874
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 874
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,346
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,329
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,935
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,074
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 411
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 411
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 663
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,074
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,255
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392580 DIČ: 2020305331 IČ DPH: SK2020305331
 • Sídlo: ANTAR, Lamačská cesta 8, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 10 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Miroslava Kleskeňová Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01 02.04.1998
  Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01 10.04.1995
  Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01 10.04.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Miroslava Kleskeňová 2 324 € (33.3%) Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01
  Ing. Ľubica Dubovanská 2 324 € (33.3%) Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
  Ing. Pavel Kleskeň 2 324 € (33.3%) Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   17.10.2008Noví spoločníci:
   Mgr. Miroslava Kleskeňová Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Miroslava Kleskeňová Bakossova 42/1479 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 02.04.1998
   16.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 02.04.1998
   11.12.2002Nové sidlo:
   Lamačská cesta 8 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom a správou nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01 Vznik funkcie: 10.04.1995
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01 Vznik funkcie: 10.04.1995
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01 Vznik funkcie: 02.04.1998
   10.12.2002Zrušené sidlo:
   budova VUIS, Lamačská cesta 8 Bratislava 800 00
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   20.12.2001Noví spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Podzámska 2828/12 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   19.12.2001Zrušeny spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   30.05.2000Noví spoločníci:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslava Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   29.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   10.04.1995Nové obchodné meno:
   ANTAR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   budova VUIS, Lamačská cesta 8 Bratislava 800 00
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť - vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Boboková Bakossova 42/10 Banská Bystrica 974 01
   Ing. Ľubica Dubovanská Dionýza Štúra 760/9 Sereď 926 01
   Ing. Pavel Kleskeň Nejedlého 29/1 Hurbanovo 947 01