Vytvoriť faktúru

EMZET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMZET
Stav Zrušená
IČO 31392741
DIČ 2020330356
IČ DPH SK2020330356
Dátum vzniku 13 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMZET
Staviteľská 3
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 518 €
Zisk -41 560 €
Aktíva 258 283 €
Vlastný kapitál -196 004 €
Kontaktné informácie
Email bratislava@emzet.eu
Phone(s) 0243643301, 0254414660
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 31,252
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 31,252
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 31,252
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 31,252
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 31,252
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,439
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 16,597
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 16,597
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 368,812
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,672
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,672
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -326,082
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 83,787
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -409,869
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -41,560
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,813
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 9,813
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 8,386
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,427
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 427
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,518
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 424
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,150
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,941
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 44,764
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 5,292
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,372
D. Služby (účtová skupina 51) 19,794
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,904
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 5,476
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,022
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,406
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 150
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,784
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,784
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,103
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -816
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,181
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -41,246
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -26,031
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 317
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 103
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 103
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -314
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,560
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -41,560
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.04.2016
 • IČO:31392741 DIČ: 2020330356 IČ DPH: SK2020330356
 • Sídlo: EMZET, Staviteľská 3, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Apríla 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.03.2016Zrušené obchodné meno:
   EMZET spol. s r.o. "v likvidácii"
   Zrušené sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   30.01.2015Nové obchodné meno:
   EMZET spol. s r.o. "v likvidácii"
   08.12.2010Nové sidlo:
   Staviteľská 3 Bratislava 831 04
   13.04.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným