Vytvoriť faktúru

SIFOX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno SIFOX
IČO 31392768
DIČ 2020321633
IČ DPH SK2020321633
Dátum vzniku 13 Apríla 1995
Právna forma Verejná obchodná spoločnosť
Sídlo SIFOX
Stará Vajnorská 8
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 14 799 €
Aktíva 128 426 €
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 62,240
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 43,275
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 18,965
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 63,884
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 49,014
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,688
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,182
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 126,124
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 126,124
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 72,300
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,655
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 293
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 70,352
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 69
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 53,755
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 14,799
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 14,799
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 29,613
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,575
C. Služby (účtová skupina 51) 3,600
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,079
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,459
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,700
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -14,814
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,624
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 2,590
XI. Kurzové zisky (663) 2,590
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 95
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 95
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 2,495
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,319
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) -12,319
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 09.01.2017