Vytvoriť faktúru

HONG HA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HONG HA
IČO 31392814
DIČ 2020890058
Dátum vzniku 06 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HONG HA
Stará Vajnorská 39
83104
Bratislava
Finančné informácie
Aktíva 98 119 €
Vlastný kapitál -86 004 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 98,119
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,906
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,906
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,906
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 93,138
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 93,138
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 93,138
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 75
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 98,119
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -86,004
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,968
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,968
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -94,636
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -94,636
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 184,123
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,031
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 3,031
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 3,031
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 171,302
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 49,267
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49,267
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 122,035
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,790
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392814 DIČ: 2020890058
 • Sídlo: HONG HA, Stará Vajnorská 39, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Apríla 1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ta Thu Huyen 3 984 € (50%) Tomanova 16 Bratislava 831 07
  Ngo The Luc 3 984 € (50%) Tomanova 16 Bratislava 831 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.08.2006Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   22.08.2006Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
   18.06.2004Noví spoločníci:
   Ta Thu Huyen pobyt na území SR : Tomanova 16 Bratislava 831 07
   Ngo The Luc pobyt na území SR : Tomanova 16 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ta Thu Huyen pobyt na území SR : Tomanova 16 Bratislava 831 07
   Ngo The Luc pobyt na území SR : Tomanova 16 Bratislava 831 07
   17.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ngo The Luc Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ngo The Luc Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   05.03.2004Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 15 Bratislava 831 04
   04.03.2004Zrušené sidlo:
   Ubytovňa PRIEMSTAV, Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   06.04.2001Nové sidlo:
   Ubytovňa PRIEMSTAV, Stará Vajnorská 37 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ngo The Luc Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   05.04.2001Zrušené sidlo:
   Nobelova 5 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Luu Van Huong Hai Phong Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ngo The Luc Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Luu Van Huong Hai Phong Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   12.05.2000Noví spoločníci:
   Luu Van Huong Hai Phong Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ngo The Luc Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   11.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Tran Van Hai Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Nezvalova 13 Bratislava 821 06
   Luu Van Huong Hai Phong Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ngo The Luc Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Dao Thuy Nga Dang Tran Con Hanoi Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : T. Vansovej 5178/2 Nové Zámky
   Nguyen Van Thu Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baničová 38 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tran Van Hai Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Nezvalova 13 Bratislava 821 06
   Dao Thuy Nga Dang Tran Con Hanoi Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : T. Vansovej 5178/2 Nové Zámky
   Nguyen Van Thu Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baničová 38 Bratislava 831 07
   09.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Tran Van Hai Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Nezvalova 13 Bratislava 821 06
   08.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Tran Van Hai Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Nobelová 5 Bratislava 831 02
   09.12.1998Nové sidlo:
   Nobelova 5 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Tran Van Hai Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Nezvalova 13 Bratislava 821 06
   Luu Van Huong Hai Phong Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ngo The Luc Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Dao Thuy Nga Dang Tran Con Hanoi Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : T. Vansovej 5178/2 Nové Zámky
   Nguyen Van Thu Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baničová 38 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Tran Van Hai Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Nobelová 5 Bratislava 831 02
   Luu Van Huong Hai Phong Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Ngo The Luc Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Dao Thuy Nga Dang Tran Con Hanoi Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : T. Vansovej 5178/2 Nové Zámky
   Nguyen Van Thu Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Baničová 38 Bratislava 831 07
   08.12.1998Zrušené sidlo:
   Rybničná 61 Bratislava 835 54
   Zrušeny spoločníci:
   TRAN VAN HAI Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava 831 07
   TA THU HUYEN Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   NGUYEN VAN THU Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava 831 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   TRAN VAN HAI Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava 831 07
   TA THU HUYEN Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   NGUYEN VAN THU Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava 831 07
   13.08.1997Noví spoločníci:
   TA THU HUYEN Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   TA THU HUYEN Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Ihrisková 1 Bratislava 831 06
   12.08.1997Zrušeny spoločníci:
   TA THU HUYEN Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Krajinská 87 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   TA THU HUYEN Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Krajinská 87 Bratislava 821 06
   16.05.1996Nové sidlo:
   Rybničná 61 Bratislava 835 54
   15.05.1996Zrušené sidlo:
   Pri starom letisku 42 Bratislava 831 07
   29.11.1995Noví spoločníci:
   TRAN VAN HAI Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava 831 07
   TA THU HUYEN Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Krajinská 87 Bratislava 821 06
   NGUYEN VAN THU Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   TRAN VAN HAI Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava 831 07
   TA THU HUYEN Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Krajinská 87 Bratislava 821 06
   NGUYEN VAN THU Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Rybničná 61 Bratislava 831 07
   28.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Tran Van Hai Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Staré Grunty 36 Bratislava
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Pri starom letisku 42 Bratislava
   Tran Van Thu Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Botanická 25 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Tran Van Hai Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Staré Grunty 36 Bratislava
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Pri starom letisku 42 Bratislava
   Tran Van Thu Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Botanická 25 Bratislava
   06.04.1995Nové obchodné meno:
   HONG HA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pri starom letisku 42 Bratislava 831 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Tran Van Hai Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Staré Grunty 36 Bratislava
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Pri starom letisku 42 Bratislava
   Tran Van Thu Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Botanická 25 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tran Van Hai Nam Dinh Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Staré Grunty 36 Bratislava
   Ta Thu Huyen Ha Tay Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Pri starom letisku 42 Bratislava
   Tran Van Thu Hai Hung Vietnam dlhodobý pobyt na území SR : Botanická 25 Bratislava