Vytvoriť faktúru

INFOPRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INFOPRO
IČO 31392849
DIČ 2020321589
IČ DPH SK2020321589
Dátum vzniku 13 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INFOPRO
Šancova 42
81105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 216 704 €
Zisk 7 936 €
Aktíva 227 823 €
Vlastný kapitál 34 760 €
Kontaktné informácie
Email infopro@infopro.sk
Phone(s) 0252493296
Fax(es) 0252493296
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 95,853
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 95,853
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 691
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 143,056
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,492
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,786
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120,400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 238,909
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 42,695
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 876
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 27,243
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 7,936
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 196,214
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 928
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 19,273
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 167,425
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 130,625
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,212
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 26,295
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 3,293
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,156
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,432
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 216,704
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 216,405
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 299
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 205,147
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,527
C. Služby (účtová skupina 51) 102,019
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 82,297
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 850
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 4,290
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,164
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 11,557
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 104,859
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,192
X. Výnosové úroky (662) 1,192
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,801
M. Nákladové úroky (562) 1,920
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 881
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,609
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 9,948
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,012
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 7,936
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392849 DIČ: 2020321589 IČ DPH: SK2020321589
 • Sídlo: INFOPRO, Šancova 42, 81105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 13 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava 23.09.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  RNDr. Otmar Olšina 3 884 € (58.5%) Prokofievova 14 Bratislava
  RNDr. Ľudovít Kalina 1 693 € (25.5%) Rovniankova 20 Bratislava 851 02
  Ing. Michal Zajíc 1 063 € (16%) Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   22.12.2009Noví spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniankova 20 Bratislava 851 02
   Ing. Michal Zajíc Špieszova 1 Bratislava 841 04
   21.12.2009Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   23.09.1998Noví spoločníci:
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   22.09.1998Zrušeny spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava
   03.09.1997Nové sidlo:
   Šancova 42 Bratislava 811 05
   02.09.1997Zrušené sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   13.04.1995Nové obchodné meno:
   INFOPRO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   automatizované spracovanie dát
   podnikateľské poradenstvo
   poradenská činnosť v oblasti informatiky a výpočtovej techniky
   vydavatelská činnosť
   administratívne práce
   organizovanie vzdelávania, kurzov a seminárov
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ľudovít Kalina Rovniakova 20 Bratislava
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava
   Ing. Michal Zajíc nám. Hraničiarov 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Otmar Olšina Prokofievova 14 Bratislava
   RNDr. Rastislav Silný , CSc. Muškátova 46 Bratislava