Vytvoriť faktúru

SPEMA property - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SPEMA property
IČO 31392873
DIČ 2020330367
IČ DPH SK2020330367
Dátum vzniku 05 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SPEMA property
90042
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 43 184 €
Zisk 18 560 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903464118, 0903464118
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 412,836
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 390,735
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 390,735
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 110,100
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 276,802
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,833
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 22,101
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,880
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,880
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,880
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 19,221
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,484
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 17,737
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 412,836
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 22,309
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 556
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 556
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,446
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,181
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,627
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,560
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,527
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 150
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 150
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 174,992
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 215,135
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 206,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,135
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 250
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 250
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 43,184
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 43,184
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 43,138
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 12,861
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,670
D. Služby (účtová skupina 51) 550
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,265
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,265
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 376
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,323
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,918
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,529
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,357
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,357
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,172
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,528
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 23,795
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,235
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,235
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 18,560
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392873 DIČ: 2020330367 IČ DPH: SK2020330367
 • Sídlo: SPEMA property, 90042, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Martin Vanderka Rovniankova 3/A Bratislava 851 02 10.04.2014
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Martin Vanderka 6 639 € (100%) Rovniankova 3/A Bratislava 851 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   26.04.2014Nové obchodné meno:
   SPEMA property s r.o.
   Nové sidlo:
   414 Miloslavov 900 42
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Ing. Martin Vanderka Rovniankova 3/A Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Vanderka Rovniankova 3/A Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 10.04.2014
   25.04.2014Zrušené obchodné meno:
   IKZ Construct, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kľukatá 57 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava
   25.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava 821 01
   24.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava
   08.03.2000Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenie stavieb - zariadenia pre hutnícku výrobu, zariadenia pre chemický priemysel
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava
   07.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Kerti Jégého 21 Bratislava
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kerti Jégého 21 Bratislava
   05.04.1995Nové obchodné meno:
   IKZ Construct, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kľukatá 57 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   komplexná inžinierska a konštrukčná činnosť v oblasti strojárenstva
   sprostredkovateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Kerti Jégého 21 Bratislava
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kerti Jégého 21 Bratislava
   Ing. Ivan Zakov Nezábudkova 46 Bratislava