Vytvoriť faktúru

VEĽKOOBCHOD HANCO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VEĽKOOBCHOD HANCO
IČO 31392989
DIČ 2020334602
IČ DPH SK2020334602
Dátum vzniku 20 Apríla 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo VEĽKOOBCHOD HANCO
Stará Vajnorská 19/B
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 173 361 €
Zisk 1 103 €
Aktíva 91 622 €
Vlastný kapitál 31 285 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244257514, 0905344824, 0244373590, 0244457919
Mobile phone(s) +421905344824, 0905344824
Fax(es) 0244257514
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 32,780
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 32,780
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,527
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 58,260
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 2,881
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 950
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,164
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 91,040
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 32,388
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 33,194
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 33,194
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 153,256
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 316
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -155,481
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,103
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 58,652
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,484
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 57,168
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 12,044
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,992
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,015
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 40,117
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 173,361
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 166,240
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 3,993
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,700
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,428
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 170,116
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 112,094
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,702
C. Služby (účtová skupina 51) 23,631
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 25,688
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,315
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,530
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 261
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 895
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,245
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 31,806
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,182
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,182
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,182
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,063
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,103
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392989 DIČ: 2020334602 IČ DPH: SK2020334602
 • Sídlo: VEĽKOOBCHOD HANCO, Stará Vajnorská 19/B, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Juraj Fencl predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01 20.04.1995
  Ing. Peter Fencl člen Klemensova č. 6 Bratislava 811 09 29.10.2002
  Ing. Helena Pavlíková člen Bajzova č. 37 Žilina 010 01 29.10.2002
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.03.2010Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
   prenájom člnov a áut
   organizovanie športových a spoločenských podujatí
   12.03.2010Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   14.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fencl - predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 20.04.1995
   Ing. Peter Fencl - člen predstavenstva Klemensova č. 6 Bratislava 811 09 Vznik funkcie: 29.10.2002
   Ing. Helena Pavlíková - člen predstavenstva Bajzova č. 37 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 29.10.2002
   13.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fencl - predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Dušan Peško - člen Vištuk 420 Vištuk 900 85 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   07.02.2000Nový štatutárny orgán:
   Dušan Peško - člen Vištuk 420 Vištuk 900 85 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   06.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Marián Divok Hronsecká cesta 92 Banská Bystrica
   16.06.1997Nové predmety činnosti:
   výroba hier a hračiek v rozsahu voľnej živnosti
   výroba textilná a odevná v rozsahu voľnej živnosti
   výroba pracovných odevov
   Nový štatutárny orgán:
   Marián Divok Hronsecká cesta 92 Banská Bystrica
   Ing. Juraj Fencl - predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03 Skončenie funkcie: 28.10.2002
   15.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Fencl - predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Juraj Turčan - člen Orenburská 12 Banská Bystrica 974 00
   03.10.1995Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   02.10.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   20.04.1995Nové obchodné meno:
   VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 19/B Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchod - nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   marketing - činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   preklad nákladov a skladovanie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Juraj Fencl - predseda Zadunajská cesta 1 Bratislava 851 01
   Ing. Mária Reháková - člen Stanekova 21 Bratislava 841 03
   Juraj Turčan - člen Orenburská 12 Banská Bystrica 974 00