Vytvoriť faktúru

Q - BG - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Q - BG
IČO 31393004
DIČ 2020347241
IČ DPH SK2020347241
Dátum vzniku 07 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Q - BG
Pod Lipovým 13
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 178 983 €
Zisk 8 620 €
Aktíva 500 103 €
Vlastný kapitál 423 026 €
Kontaktné informácie
Email gdalzuffova@gmail.com
Phone(s) 0335521164, 0264776850
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 266,247
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 266,247
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 44,463
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 191,469
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,572
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,198
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 168,195
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 457,716
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 404,665
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 682
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 388,724
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,620
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 53,051
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 53,051
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,750
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 645
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,640
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,016
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 178,983
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 178,983
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 166,907
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,122
C. Služby (účtová skupina 51) 61,529
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 54,552
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 615
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 38,089
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 12,076
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 105,332
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 17
X. Výnosové úroky (662) 17
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,042
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,042
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,025
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 11,051
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,431
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 8,620
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015