Vytvoriť faktúru

EDWIN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EDWIN
IČO 31393331
DIČ 2020305441
IČ DPH SK2020305441
Dátum vzniku 19 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EDWIN
Ružová dolina 606/10
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 939 399 €
Zisk 465 511 €
Aktíva 697 064 €
Vlastný kapitál 610 727 €
Kontaktné informácie
Email edwin@edwin.sk
Webová stránka http://www.edwin.sk
Phone(s) +421255565307
Mobile phone(s) +421903947877
Fax(es) 0255565268
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 548,408
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 20,996
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,845
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,845
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 16,151
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 16,151
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 506,480
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 405,931
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 365,252
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 365,252
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,679
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 100,549
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37,968
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 62,581
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,932
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 20,932
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 548,408
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 475,339
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 8,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 8,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,828
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,828
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 465,511
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 73,069
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 7,986
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 7,986
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,249
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 3,249
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 61,834
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 35,518
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 35,518
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,547
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,707
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,062
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 939,696
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 939,399
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 939,381
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 339,160
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 22,599
D. Služby (účtová skupina 51) 126,794
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 145,578
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 99,763
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 38,993
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,822
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 647
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,576
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,576
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,966
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 600,239
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 789,988
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 297
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 290
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,861
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 50
O. Kurzové straty (563) 2,573
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 238
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,564
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 597,675
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 132,164
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 132,164
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 465,511
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 12.08.2015
 • IČO:31393331 DIČ: 2020305441 IČ DPH: SK2020305441
 • Sídlo: EDWIN, Ružová dolina 606/10, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava 14.04.1997
  Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava 22.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Rudolf Kubinec 2 400 € (30%) M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
  Ing. Stanislav Sersen 2 400 € (30%) Jozefa Hagaru 1 Bratislava
  Ing. Vladimír Píš 1 600 € (20%) Vavilovova 8 Bratislava
  Ing. Ivan Mayer 1 600 € (20%) Bratislava 37 831 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   29.01.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Keresteš Osuského 40 Bratislava
   10.07.2003Nové predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa Zák. č. 138/1992 Zb. v platnom znení v kategóriách: a) statika stavieb, b) inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia - líniové vedenie a rozvody.
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Mayer Na Revíne 15 Bratislava 37 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava Vznik funkcie: 14.04.1997
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava Vznik funkcie: 22.06.1998
   09.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zák. č. 158/1992 Zb. v platnom znení v kategóriách: a/ statika stavieb, b/ inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia - líniové vedenie a rozvody
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Mayer Na Revíne 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava
   05.11.2001Nové sidlo:
   Martina Čulena 5 Bratislava 1 811 09
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie odbornej činnosti vo výstavbe podľa zák. č. 158/1992 Zb. v platnom znení v kategóriách: a/ statika stavieb, b/ inžinierske stavby s rozsahom oprávnenia - líniové vedenie a rozvody
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Vladimír Píš Vavilovova 8 Bratislava
   Ing. Ivan Mayer Na Revíne 15 Bratislava
   Ing. Juraj Keresteš Osuského 40 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Sersen Jozefa Hagaru 1 Bratislava
   04.11.2001Zrušené sidlo:
   Heydukova 6 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete /distribúcia elektrickej energie/
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   26.01.1999Nové sidlo:
   Heydukova 6 Bratislava 811 08
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   25.01.1999Zrušené sidlo:
   Poľská 2 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   23.09.1997Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technologické zariadenia stavieb - energetické zariadenia a siete /distribúcia elektrickej energie/
   Noví spoločníci:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Ing. Stanislav Sersen Romanova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   22.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Štefan Haring Nám. Hrdinov ČA 2 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ferdinand Turanský Mickiewiczova 5 Bratislava
   19.04.1995Nové obchodné meno:
   EDWIN s.r.o.
   Nové sidlo:
   Poľská 2 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Haring Nám. Hrdinov ČA 2 Bratislava
   Ing. Rudolf Kubinec M.C. Sklodowskej 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ferdinand Turanský Mickiewiczova 5 Bratislava