Vytvoriť faktúru

MS & Partner - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MS & Partner
IČO 31393454
DIČ 2020321710
Dátum vzniku 25 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MS & Partner
Tomášiková 35
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 123 €
Zisk 1 775 €
Aktíva 193 515 €
Vlastný kapitál 7 418 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 195,785
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 172,606
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 172,606
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 172,606
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,179
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 13,289
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 13,289
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,289
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 9,890
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,890
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 195,785
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,192
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 114
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 114
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,775
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 186,593
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 186,593
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 209
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 209
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 185,884
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 24,143
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,123
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 24,119
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,819
D. Služby (účtová skupina 51) 8,429
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 112
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 13,278
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 13,278
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,304
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 15,690
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 20
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 20
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 50
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 49
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -30
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,274
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 499
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 499
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,775
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31393454 DIČ: 2020321710
 • Sídlo: MS & Partner, Tomášiková 35, 82101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01 02.09.1997
  Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04 02.09.1997
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JUDr. Stanislav Melíšek 996 € (15%) Haburská 11 Bratislava 821 01
  Ing. Jaroslav Kohn 5 643 € (85%) Lykovcová 1 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.01.2010Noví spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 02.09.1997
   15.01.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.1997
   28.06.2008Nové sidlo:
   Tomášiková 35 Bratislava 821 01
   Noví spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Smolnícka 6 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 02.09.1997
   27.06.2008Zrušené sidlo:
   Haburská 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   02.09.1997Nové obchodné meno:
   MS & Partner, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja, nájmu a prenájmu nehnuteľností
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   právne služby všetkého druhu, okrem vecí trestno právnych
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   01.09.1997Zrušené obchodné meno:
   MS, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   MS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami-správa budov
   prenájom hnuteľných vecí
   propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jaroslav Kohn Lykovcová 1 Bratislava 841 04
   JUDr. Stanislav Melíšek Haburská 11 Bratislava 821 01