Vytvoriť faktúru

HALLM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HALLM
Stav Zrušená
IČO 31393471
DIČ 2020354545
Dátum vzniku 24 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HALLM
Veternicová 12
84105
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 19 694 €
Vlastný kapitál 14 645 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421944089502
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 15,123
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 15,123
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 15,123
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 15,123
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 15,123
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 14,262
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 661
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 661
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 7,442
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 7,442
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 861
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 381
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 381
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 480
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Income and expenses 2014
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 480
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
Files
4226370.tif
Dátum aktualizácie údajov: 26.04.2016
 • IČO:31393471 DIČ: 2020354545
 • Sídlo: HALLM, Veternicová 12, 84105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Apríla 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.04.2016Zrušené obchodné meno:
   HALLM, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Veternicová 12 Bratislava 841 05
   16.03.2005Nové sidlo:
   Veternicová 12 Bratislava 841 05
   24.04.1995Nové obchodné meno:
   HALLM, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným