Vytvoriť faktúru

TECHNO SERVIS BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TECHNO SERVIS BRATISLAVA
IČO 31393489
DIČ 2020354468
IČ DPH SK2020354468
Dátum vzniku 27 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TECHNO SERVIS BRATISLAVA
Mlynarovičova 17
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 134 425 €
Zisk 7 777 €
Aktíva 54 562 €
Vlastný kapitál -11 731 €
Kontaktné informácie
Email technoservis@nextra.sk
Phone(s) 0264463643, 0907778406
Mobile phone(s) +421907778406
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 65,167
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,196
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,196
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 5,196
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 59,971
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,133
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,133
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 24,393
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,393
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,393
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 3,694
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 3,694
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 751
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 543
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 208
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 65,167
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,954
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,673
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,673
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 678
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 678
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -19,082
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,426
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -20,508
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,777
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 69,121
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 396
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 396
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 59,032
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 41,293
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 41,293
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,795
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,690
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,156
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,098
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 436
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 436
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 9,257
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 134,425
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 134,425
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 96,895
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 37,530
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 121,372
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 55,779
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,173
D. Služby (účtová skupina 51) 51,592
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,186
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 7,418
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,768
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 520
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 520
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,110
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,053
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,881
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -1
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) -1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,315
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,437
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,437
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,878
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,316
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,737
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,777
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31393489 DIČ: 2020354468 IČ DPH: SK2020354468
 • Sídlo: TECHNO SERVIS BRATISLAVA, Mlynarovičova 17, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 27 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava 26.08.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Severín Hronec 6 673 € (100%) Mlynarovičova 17 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   20.02.2012Zrušeny spoločníci:
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   11.01.2000Noví spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   10.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   26.08.1998Noví spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Saratovská 16 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   25.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Nám. SNP 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   10.05.1995Nové obchodné meno:
   TECHNO SERVIS BRATISLAVA spol. s r.o.
   09.05.1995Zrušené obchodné meno:
   TECHNO Servis spol. s r.o.
   27.04.1995Nové obchodné meno:
   TECHNO Servis spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynarovičova 17 Bratislava 851 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava
   Jozef Kolenič Bulikova 1 Bratislava
   Robert Kugler Nám. SNP 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Severín Hronec Mlynarovičova 17 Bratislava