Vytvoriť faktúru

ITALPLAST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ITALPLAST
IČO 31393527
DIČ 2020347219
IČ DPH SK2020347219
Dátum vzniku 02 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ITALPLAST
Šúrska 5
90001
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 172 510 €
Zisk 2 890 €
Aktíva 161 467 €
Vlastný kapitál 138 904 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0336474705, 0336475637
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 158,959
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 79,164
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 79,164
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 43,551
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 21,688
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 13,925
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 78,790
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,935
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 29,434
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 29,434
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,501
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,855
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 350
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 46,505
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,005
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,005
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 158,959
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 133,952
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,609
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 1,609
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 122,813
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 122,813
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,890
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 25,007
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,030
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,290
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,290
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,342
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,170
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,296
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 932
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 5,946
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 171,849
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 172,510
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 171,849
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 661
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 166,941
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,028
D. Služby (účtová skupina 51) 95,343
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 46,000
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 36,340
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,660
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,653
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 10,152
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 10,152
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,765
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,569
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 65,478
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,661
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,237
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,237
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 424
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,656
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,913
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,023
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,023
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,890
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31393527 DIČ: 2020347219 IČ DPH: SK2020347219
 • Sídlo: ITALPLAST, Šúrska 5, 90001, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01 09.02.1999
  Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01 09.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zita Asenbaum 2 191 € (33%) Cpinova 4 Modra 900 01
  Bruno Mrak 2 258 € (34%) San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
  METALFIL, s.r.o. 2 191 € (33%) Modra 900 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 090 01
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Na Stráni 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Číž ul.Mudrocha 1955/29 Senica 905 01
   17.09.1999Noví spoločníci:
   METALFIL, s.r.o. IČO: 35 738 251 Šúrska 5 Modra 900 01
   Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01
   16.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Druplast, výr.družstvo Kuklov 908 78
   Zita Bujnová Sklodowskej 39 Bratislava
   09.02.1999Nové sidlo:
   Šúrska 5 Modra 900 01
   Nový štatutárny orgán:
   Zita Asenbaum Cpinova 4 Modra 900 01
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Cpinova 4 Modra 900 01
   08.02.1999Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zita Bujnová Sklodowskej 39 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Na Stráni 14 Bratislava
   02.05.1995Nové obchodné meno:
   ITALPLAST s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 33
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba kovových armatúr
   výroba foriem pre lisovanie výrobkov z plastov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   prenájom technických výrobkov a zariadení
   Noví spoločníci:
   Druplast, výr.družstvo Kuklov 908 78
   Zita Bujnová Sklodowskej 39 Bratislava
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Na Stráni 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Zita Bujnová Sklodowskej 39 Bratislava
   Ján Číž ul.Mudrocha 1955/29 Senica 905 01
   Bruno Mrak San Roc di Luzzinis 10 Gorizia Taliansko dlhodobý pobyt na území SR : Na Stráni 14 Bratislava