Vytvoriť faktúru

JaGa Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JaGa Bratislava
IČO 31393578
DIČ 2020321721
IČ DPH SK2020321721
Dátum vzniku 24 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JaGa Bratislava
Ružová dolina 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 424 643 €
Zisk 56 410 €
Aktíva 626 245 €
Vlastný kapitál 262 313 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421250221476
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 672,821
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,042
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,042
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,042
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 671,779
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 107,368
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 107,368
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 521,947
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 521,078
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 521,078
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 869
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 42,464
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 181
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 42,283
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 672,821
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 318,724
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 973
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 973
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 254,702
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 254,702
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 56,410
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 344,492
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,217
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,217
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 3,102
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 3,102
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 337,173
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 102,020
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,020
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 190,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,125
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,066
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,962
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 9,605
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 9,605
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,433,692
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,424,643
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,339,474
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 84,255
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 914
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,348,564
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,180,548
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,686
D. Služby (účtová skupina 51) 78,870
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 72,247
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 52,236
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 19,111
4. Sociálne náklady (527, 528) 900
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 582
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 6,672
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 6,672
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,959
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 76,079
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 157,625
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,048
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 22
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 22
XII. Kurzové zisky (663) 9,026
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 12,524
O. Kurzové straty (563) 12,145
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 379
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,476
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 72,603
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 16,193
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 16,193
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 56,410
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31393578 DIČ: 2020321721 IČ DPH: SK2020321721
 • Sídlo: JaGa Bratislava, Ružová dolina 6, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 24 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  JUDr. Martin Zavázal Tařicová 747/1 Praha 181 00 Česká republika 18.07.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  JaGa, spol. s r.o., 6 639 € (100%) Praha Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   12.08.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Zavázal Tařicová 747/1 Praha 181 00 Česká republika Vznik funkcie: 18.07.2008
   11.08.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 3 Bratislava 811 03
   06.08.2002Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 08
   05.08.2002Zrušené sidlo:
   Dulovo nám 11 Bratislava 821 09
   05.10.1998Noví spoločníci:
   JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha 181 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Krátka 3 Bratislava 811 03
   04.10.1998Zrušeny spoločníci:
   JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : : Dulovo nám. 11 Bratislava
   24.04.1995Nové obchodné meno:
   JaGa Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Dulovo nám 11 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JaGa, spol. s r.o., Gdaňská 656 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jiří Jamrych CSc Gdaňská 656 Praha Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : : Dulovo nám. 11 Bratislava