Vytvoriť faktúru

DEBUT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DEBUT
IČO 31393667
DIČ 2020330400
Dátum vzniku 28 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEBUT
Cintorínska 2
93101
Šamorín
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 500 €
Zisk 2 768 €
Aktíva 11 117 €
Vlastný kapitál 7 406 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254788146
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,120
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,120
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 11,120
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 11,120
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,120
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,174
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 38
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 38
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 729
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 729
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,768
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 946
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 780
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 780
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 166
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 166
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,500
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 952
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 201
D. Služby (účtová skupina 51) 565
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 186
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,548
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -766
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,548
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 780
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 780
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,768
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Files
3942507.tif
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015