Vytvoriť faktúru

GRAND HORIZONT SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno GRAND HORIZONT SLOVAKIA
IČO 31393853
DIČ 2020950437
Dátum vzniku 02 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GRAND HORIZONT SLOVAKIA
Hraničná 16
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 237 €
Zisk -14 306 €
Aktíva 28 143 €
Vlastný kapitál 23 999 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253416641, +421253421011
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,250
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 13,250
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,698
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,615
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,615
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 751
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 332
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 7,552
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 943
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,609
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,251
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,694
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 632
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 632
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 16,729
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,904
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,175
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,306
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,557
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,557
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,131
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,131
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 800
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 626
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,237
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,237
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,237
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 34,802
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 989
D. Služby (účtová skupina 51) 20,176
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,655
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,292
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -13,565
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 72
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 115
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 115
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -115
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -13,680
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 626
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 626
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -14,306
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4272518.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31393853 DIČ: 2020950437
 • Sídlo: GRAND HORIZONT SLOVAKIA, Hraničná 16, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Kvaska Krásnohorská 8 Bratislava 851 07 14.06.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Kvaska 0 € (0%) Krásnohorská 8 Bratislava 851 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   13.06.2014Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Schubert Repašského 12 Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Schubert Repašského 12 Bratislava 841 02
   30.09.2003Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   29.09.2003Zrušené sidlo:
   Mierová 18 Bratislava 821 07
   25.07.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Kvaska Krásnohorská 8 Bratislava 851 07
   Ing. Ivan Schubert Repašského 12 Bratislava 841 02
   24.07.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jacqueline Brandisová Šalviová 32 Bratislava 821 02
   Ing. Ladislav Kvaska Mierová 18 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Schubert Repašského 12 Bratislava 841 02
   14.06.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jacqueline Brandisová Šalviová 32 Bratislava 821 02
   Ing. Ladislav Kvaska Mierová 18 Bratislava 821 07
   Ing. Ivan Schubert Repašského 12 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Kvaska Krásnohorská 8 Bratislava 851 07
   Ing. Ivan Schubert Repašského 12 Bratislava 841 02
   13.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jacqueline Brandisová Šalviová 32 Bratislava
   Ing. Ladislav Kvaska Mierová 18 Bratislava
   Ing. Ivan Schubert Repašského 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jacqueline Brandisová Šalviová 32 Bratislava
   Ing. Ladislav Kvaska Mierová 18 Bratislava
   Ing. Ivan Schubert Repašského 12 Bratislava
   02.05.1995Nové obchodné meno:
   GRAND HORIZONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 18 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie nákupu a predaja v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   realitná kancelária
   inžinierska činnosť
   nákup, predaj, prenájom strojných, stavebných a dopravných zariadení a základných prostriedkov
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu strojných, stavebných a dopravných zariadení a základných prostriedkov
   poradenstvo v oblasti strojárstva
   poradenstvo v oblasti stavebníctva
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jacqueline Brandisová Šalviová 32 Bratislava
   Ing. Ladislav Kvaska Mierová 18 Bratislava
   Ing. Ivan Schubert Repašského 12 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jacqueline Brandisová Šalviová 32 Bratislava
   Ing. Ladislav Kvaska Mierová 18 Bratislava
   Ing. Ivan Schubert Repašského 12 Bratislava