Vytvoriť faktúru

Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT
IČO 31393861
DIČ 2020305683
IČ DPH SK2020305683
Dátum vzniku 05 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT
Radlinského 9
81237
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 870 €
Zisk 1 510 €
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 28,934
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,813
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 5
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 23,734
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,838
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,838
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 17,896
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,074
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 23
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,051
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 121
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 121
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,934
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -16,689
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,469
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,469
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 747
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 747
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -26,415
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -26,415
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,510
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 45,623
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,749
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,749
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,742
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,778
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,778
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 11,484
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,379
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 101
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 9,132
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,870
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,870
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,870
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,313
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 781
D. Služby (účtová skupina 51) 6,327
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 265
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,940
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,557
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,762
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 87
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -87
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,470
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,510
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.06.2016
 • IČO:31393861 DIČ: 2020305683 IČ DPH: SK2020305683
 • Sídlo: Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, v skrátenej forme BELT, Radlinského 9, 81237, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Štefan Vodný, CSc Topolčianska 20 Bratislava 05.05.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Štefan Vodný, CSc 5 610 € (75.1%) Topolčianska 20 Bratislava
  Marián Mach 1 195 € (16%) Dolný Kubín
  ENVIROCHEM 664 € (8.9%) Canada
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   16.06.2016Nové sidlo:
   Radlinského 9 Bratislava 812 37
   Nové predmety činnosti:
   nakladanie s nebezpečnými odpadmi
   06.04.1998Noví spoločníci:
   Ing. Štefan Vodný , CSc Topolčianska 20 Bratislava
   Marián Mach Lokca 178 Dolný Kubín
   ENVIROCHEM 111 Hawthorne Baie D"Urfe H 9X 2 L3 Q Canada
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   Biologické a environmentálne laboratória reseach and technology, spoločnosť s ručením obmedzeným, v skrátenej forme BELT spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Vodný , CSc Topolčianska 20 Bratislava