Vytvoriť faktúru

STOMACON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STOMACON
IČO 31393896
DIČ 2020950448
Dátum vzniku 05 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STOMACON
Dvojkrížna 6
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 42 917 €
Zisk -2 024 €
Aktíva 46 346 €
Vlastný kapitál 39 454 €
Kontaktné informácie
Email margita.mikelkova@gmail.com
Phone(s) 0905479998
Mobile phone(s) 0948214328, 0905479998
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 5,950
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 5,950
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 5,950
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,274
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 7,474
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,800
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 25,224
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,120
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 5,842
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 5,842
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 769
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 641
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 12,892
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,024
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 7,104
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,864
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,240
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 36
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,589
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,317
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 298
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 42,917
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 42,917
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 42,858
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,161
C. Služby (účtová skupina 51) 14,134
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,642
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 570
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 350
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 59
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 25,622
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 33
X. Výnosové úroky (662) 33
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6
M. Nákladové úroky (562) 6
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 27
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 86
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,110
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,024
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31393896 DIČ: 2020950448
 • Sídlo: STOMACON, Dvojkrížna 6, 82107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  MUDr. Margita Mikelková J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01 07.04.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  MUDr. Margita Mikelková 6 640 € (100%) J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   07.04.2000Nové sidlo:
   Dvojkrížna 6 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotníckej starostlivosti v odbore stomatológie
   Noví spoločníci:
   MUDr. Margita Mikelková J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Margita Mikelková J. Alexyho 2700/7 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Fučíkova 47/1, Vozokany nad Hronom Hronovce 935 61
   06.04.2000Zrušené sidlo:
   Čiližská 1/59 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   STOMACON s.r.o.
   Nové sidlo:
   Čiližská 1/59 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Margita Mikelková Pod Kalváriou 135 Topoľčany 955 01
   Ladislav Molnár Ľ. Štúra 4 Čata 935 63