Vytvoriť faktúru

Bratislavská bytová kancelária - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Bratislavská bytová kancelária
IČO 31394051
DIČ 2020868179
Dátum vzniku 25 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Bratislavská bytová kancelária
Mikovíniho 7
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 060 €
Zisk 1 203 €
Aktíva 9 075 €
Vlastný kapitál 6 618 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903214637, +421905328090
Fax(es) 0255563788
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 18,766
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,623
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,623
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,623
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,027
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 439
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 439
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 336
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 336
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,252
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,297
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 955
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 116
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 116
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 18,766
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,821
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 634
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 634
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -655
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,259
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,914
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,203
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,945
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 310
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 310
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 10,635
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,554
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,554
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) -2,587
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 668
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 21,047
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,060
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,047
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 18,543
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,632
D. Služby (účtová skupina 51) 14,486
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 266
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 975
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 975
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 184
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,517
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,929
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 831
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 831
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -831
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,686
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 483
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 483
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394051 DIČ: 2020868179
 • Sídlo: Bratislavská bytová kancelária, Mikovíniho 7, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava 831 02 12.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Zeno Kezman 6 639 € (100%) Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.03.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   12.03.1998Nové sidlo:
   Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Martinengova 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zeno Kezman Mikovíniho 7 Bratislava 831 02
   11.03.1998Zrušené sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   Zrušeny spoločníci:
   MITAN spol. s r.o. Nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Drotárska cesta 91 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   Bratislavská bytová kancelária, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bellova 95 Bratislava 831 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
   činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   nákup a predaj nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom motorových vozidiel
   inžinierska činnosť v oblasti stavebníctva
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   MITAN spol. s r.o. Nám. 1. mája 6 Bratislava 811 06
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06
   Ing. Alžbeta Mihalovičová Drotárska cesta 91 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zeno Kezman Pri Šajbách 22 Bratislava 831 06