Vytvoriť faktúru

AUREKA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AUREKA
IČO 31394078
DIČ 2020347318
IČ DPH SK2020347318
Dátum vzniku 15 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUREKA
Homolova 4
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 188 990 €
Zisk 22 645 €
Aktíva 1 190 728 €
Vlastný kapitál 112 394 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244634609
Fax(es) 0244634608
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,108,029
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,738
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,738
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,738
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,105,070
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 125
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 125
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 196,020
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 196,020
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 196,020
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 908,925
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,947
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 894,978
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 221
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 221
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,108,029
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 135,039
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 764
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 764
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 104,991
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 104,991
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,645
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 972,990
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 874,626
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 874,433
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 874,433
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 193
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 68,783
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 21,935
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,935
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,857
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,275
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,596
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,941
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,179
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,581
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 188,990
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 188,990
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 188,990
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 157,940
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 8,808
D. Služby (účtová skupina 51) 35,838
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 113,294
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 83,771
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 26,842
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,681
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,050
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 144,344
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,810
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,810
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,810
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,240
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,595
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,595
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,645
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394078 DIČ: 2020347318 IČ DPH: SK2020347318
 • Sídlo: AUREKA, Homolova 4, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Svetozár Hruškovič Šípková 3318/26 Chorvátsky Grob 900 25 15.05.1995
  Monika Málková Homolova 4 Bratislava 841 02 01.02.2006
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Svetozár Hruškovič 3 286 € (49.5%) Šípková 3318/26 Chorvátsky Grob 900 25
  Monika Málková 3 353 € (50.5%) Homolova 4 Bratislava 841 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.12.2012Nové predmety činnosti:
   správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
   14.12.2012Zrušeny predmety činnosti:
   zlatníctvo, strieborníctvo, kovotepectvo
   zlievanie drahých kovov
   služby spojené so správou a prevádzkou bytového fondu
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade ***, v kempingoch *** a vo vyšších triedach
   pohostinská činnosť v zariadeniach II.skupiny a vo vyšších skupinách
   18.10.2008Nové sidlo:
   Homolova 4 Bratislava 841 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Šípková 3318/26 Chorvátsky Grob 900 25
   17.10.2008Zrušené sidlo:
   Talichova 47 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.05.1995
   06.04.2006Noví spoločníci:
   Monika Málková Homolova 4 Bratislava 841 02
   05.04.2006Zrušeny spoločníci:
   Monika Málová Homolova 4 Bratislava 841 02
   03.03.2006Noví spoločníci:
   Monika Málová Homolova 4 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Málková Homolova 4 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.02.2006
   02.03.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 15.05.1995
   09.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Šípková 3318/26 Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 15.05.1995
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 15.05.1995
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 15.05.1995
   08.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Kpt. Rašu 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   28.10.2002Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti stavebného dozoru
   výkon činnosti stavbyvedúceho
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   22.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Kpt. Rašu 1 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   21.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   JUDr. Dušan Ivan Černyševského 13 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dušan Ivan Černyševského 13 Bratislava
   03.06.1999Zrušeny predmety činnosti:
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
   25.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   JUDr. Dušan Ivan Černyševského 13 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dušan Ivan Černyševského 13 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavova 7 Bratislava
   24.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   11.11.1996Noví spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   10.11.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Ing. Bratislav Okál Holíčska 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Ing. Bratislav Okál Holíčska 15 Bratislava
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   AUREKA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Talichova 47 Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   projektovanie elektrických zariadení
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   operačný a finančný leasing hnuteľných a nehnuteľných vecí
   reklamná a propagačná činnosť
   výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a obrazových záznamov, predaj a požičiavanie nahraných zvukových a obrazových záznamov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti akustických škodlivín a ich meranie
   zlatníctvo, strieborníctvo, kovotepectvo
   zlievanie drahých kovov
   služby spojené so správou a prevádzkou bytového fondu
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade ***, v kempingoch *** a vo vyšších triedach
   pohostinská činnosť v zariadeniach II.skupiny a vo vyšších skupinách
   zriaďovanie poplašných zariadení /s výnimkou elektropožiarnej signalizácie a autoalarmov/
   Noví spoločníci:
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Ing. Bratislav Okál Holíčska 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Svetozár Hruškovič Moskovská 17 Bratislava
   Ing. Vojtech Kúkoľ Talichova 47 Bratislava
   Ing. Ján Málek Púpavová 7 Bratislava
   Ing. Bratislav Okál Holíčska 15 Bratislava