Vytvoriť faktúru

Trevision - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Trevision
Stav V likvidácii
IČO 31394086
DIČ 2020330422
Dátum vzniku 25 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Trevision
Pestovateľská 8
82353
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 72 902 €
Zisk 1 247 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903784866
Mobile phone(s) 0903784866
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,396
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,396
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,368
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,368
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 28
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,396
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,396
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,153
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 103,478
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -108,631
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,247
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 72,902
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 66,372
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,681
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,849
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 70,954
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 157
D. Služby (účtová skupina 51) 44,297
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 25,093
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 18,851
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,242
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 72
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,335
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,948
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,918
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 350
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 350
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -350
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,598
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 351
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 351
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,247
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394086 DIČ: 2020330422
 • Sídlo: Trevision, Pestovateľská 8, 82353, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Fatima Rekošová Vodná 18 Senec 903 01 14.02.2003
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Heinz Wikturna 5 045 € (76%) 2491 Zillingdorf Rakúsko
  Hans Stephan 1 593 € (24%) Unterwaltensdorf Rakúsko
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.07.2012Nové obchodné meno:
   Trevision s.r.o. v likvidácii
   10.07.2012Zrušené obchodné meno:
   Trevision s.r.o.
   05.06.2003Noví spoločníci:
   Hans Stephan Dr. Henrich-Bach-Strasse 31 Unterwaltensdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Fatima Rekošová Vodná 18 Senec 903 01 Vznik funkcie: 14.02.2003
   04.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Hans Adelpoller Berggasse 31 2491 Zillingdorf Rakúsko
   Hans Stephan Dr. Henrich-Bach-Strasse 31 Unterwaltensdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Ješko Nemčíkova 7 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 14.02.2003
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   Trevision s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pestovateľská 8 Bratislava 823 53
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zámočníctvo
   výroba a montáž upínacích rámov
   obchodná činnosť s tovarom všetkého druhu v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod, maloobchod/
   výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   Heinz Wikturna Waldstrasse 12 2491 Zillingdorf Rakúsko
   Hans Adelpoller Berggasse 31 2491 Zillingdorf Rakúsko
   Hans Stephan Dr. Henrich-Bach-Strasse 31 Unterwaltensdorf Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Ješko Nemčíkova 7 Bratislava 841 01 Skončenie funkcie: 14.02.2003