Vytvoriť faktúru

ORSOCONSULT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ORSOCONSULT
IČO 31394108
DIČ 2020321787
IČ DPH SK2020321787
Dátum vzniku 25 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ORSOCONSULT
Rosná 40
90301
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 29 431 €
Zisk 6 159 €
Aktíva 29 857 €
Vlastný kapitál 21 622 €
Kontaktné informácie
Email b.orszagh@orsoconsult.sk
Phone(s) 0245922041
Mobile phone(s) +421903423021
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 14,942
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 14,942
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 14,942
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 15,572
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 1,600
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,438
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,802
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 30,514
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 27,781
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 14,319
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 6,159
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,733
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 417
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 2,316
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 138
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,482
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 696
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 29,431
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 26,431
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,000
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,235
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,691
C. Služby (účtová skupina 51) 5,417
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 434
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,403
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,290
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 8,196
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 18,323
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 144
M. Nákladové úroky (562) 14
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 130
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -143
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 8,053
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,894
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 6,159
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394108 DIČ: 2020321787 IČ DPH: SK2020321787
 • Sídlo: ORSOCONSULT, Rosná 40, 90301, Bratislava
 • Dátum vzniku: 25 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vlasta Országhová Rosná 40 Senec 903 01 25.04.1995
  Ing. Bohuslav Országh Rosná 40 Senec 903 01 25.04.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vlasta Országhová 3 983 € (60%) Rosná 40 Senec 903 01
  Ing. Bohuslav Országh 2 656 € (40%) Rosná 40 Senec 903 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2015Nové predmety činnosti:
   poskytovanie daňového poradenstva podľa osobitných predpisov
   25.08.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Országh Hornádska 30 Bratislava 821 07
   01.10.2005Nové sidlo:
   Rosná 40 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Vlasta Országhová Rosná 40 Senec 903 01
   Ing. Bohuslav Országh Rosná 40 Senec 903 01
   Ing. Ivan Országh Hornádska 30 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vlasta Országhová Rosná 40 Senec 903 01 Vznik funkcie: 25.04.1995
   Ing. Bohuslav Országh Rosná 40 Senec 903 01 Vznik funkcie: 25.04.1995
   30.09.2005Zrušené sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   04.03.2002Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v oblasti všeobecného podnikania a finančného riadenia
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   publikácia a vydávanie odbornej periodickej a neperiodickej literatúry v tlačenej a elektronickej podobe
   21.09.1999Nové obchodné meno:
   ORSOCONSULT, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   audítorská činnosť podľa osobitných predpisov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   20.09.1999Zrušené obchodné meno:
   ORSO CONSULT, spoločnosť s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   22.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   21.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   17.02.1998Noví spoločníci:
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   16.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   25.04.1995Nové obchodné meno:
   ORSO CONSULT, spoločnosť s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 25 Bratislava 827 18
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ivan Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Bohuslav Országh Latorická 7 Bratislava 821 07
   Ing. Vlasta Országhová Latorická 7 Bratislava 821 07