Vytvoriť faktúru

FORZA GROUP - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FORZA GROUP
IČO 31394191
DIČ 2020347285
IČ DPH SK2020347285
Dátum vzniku 16 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FORZA GROUP
Elektrárenská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 261 891 €
Zisk 1 395 €
Aktíva 26 805 €
Vlastný kapitál -38 755 €
Kontaktné informácie
Email forzagroup@forzagroup.sk
Webová stránka http://www.forzagroup.sk
Phone(s) +421244461686
Fax(es) 0244461096
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 1,396
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,396
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 26,423
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 4,767
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,029
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 9,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 27,819
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -37,360
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,772
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,772
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 491
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -46,018
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,395
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,179
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 31,782
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 30,332
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,190
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,257
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,215
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,670
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 65
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 261,891
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 239,399
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 22,283
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 209
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 259,315
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 205,728
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 12,206
C. Služby (účtová skupina 51) 30,459
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 9,937
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 474
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,733
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -2,222
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,576
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,289
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 221
M. Nákladové úroky (562) 34
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 187
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -221
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,355
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,395
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394191 DIČ: 2020347285 IČ DPH: SK2020347285
 • Sídlo: FORZA GROUP, Elektrárenská 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 16 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava 26.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Čeman 3 386 € (50%) H.Meličkovej 11 Bratislava
  Pelágia Lipčáková 3 386 € (50%) Nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 01
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.09.2007Noví spoločníci:
   Pelágia Lipčáková Nám. Hraničiarov 10 Bratislava 851 01
   13.09.2007Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   21.11.2001Nové sidlo:
   Elektrárenská 1 Bratislava 831 04
   20.11.2001Zrušené sidlo:
   Karloveská 64 Bratislava 842 58
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   18.04.1997Nové sidlo:
   Karloveská 64 Bratislava 842 58
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   17.04.1997Zrušené sidlo:
   Pribišova 45 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. František Čierňava J.Smreka 22 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   16.05.1995Nové obchodné meno:
   FORZA GROUP, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 45 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť
   vykonávanie inžinierských stavieb /vrátane vybavenia sídliskových celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianských stavieb
   murárstvo
   obkladačské práce
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Ing. František Čierňava J.Smreka 22 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Čeman H.Meličkovej 11 Bratislava
   Miroslav Krásny Pribišova 45 Bratislava