Vytvoriť faktúru

TITANIC - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TITANIC
IČO 31394264
DIČ 2020321776
IČ DPH SK2020321776
Dátum vzniku 16 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TITANIC
Pavlovova 6
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 385 €
Zisk 5 300 €
Aktíva 92 145 €
Vlastný kapitál 87 650 €
Kontaktné informácie
Email titanic@titanic-bazeny.sk
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 4,677
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 4,677
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,677
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 86,728
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 6
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,481
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 75,241
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 91,405
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,950
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,638
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,638
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 81,012
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 5,300
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -1,545
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) -1,545
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 40
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -2,927
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,342
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 13,385
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 12,855
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 530
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 6,150
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,576
C. Služby (účtová skupina 51) 3,152
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 222
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,235
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 7,127
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
X. Výnosové úroky (662) 1
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 401
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 401
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -400
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,835
P. Daň z príjmov (591, 595) 1,535
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 5,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015