Vytvoriť faktúru

POLANA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POLANA
IČO 31394299
DIČ 2020305507
Dátum vzniku 17 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POLANA
Tomášikova 2490/27
05801
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 33 588 €
Zisk 1 934 €
Aktíva 5 177 €
Vlastný kapitál 1 943 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,481
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,539
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 7,481
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 3,877
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -5,360
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,934
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 3,604
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 3,588
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,992
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 102
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 494
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 16
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 33,588
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 450
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 33,138
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 31,081
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 424
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,031
C. Služby (účtová skupina 51) 13,691
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 1,890
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 45
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,507
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,442
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 93
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 93
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -93
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,414
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,934
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4271142.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394299 DIČ: 2020305507
 • Sídlo: POLANA, Tomášikova 2490/27, 05801, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Mája 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.08.2008Nové obchodné meno:
   POLANA s. r. o.
   Nové sidlo:
   Tomášikova 2490/27 Poprad 058 01
   Noví spoločníci:
   Peter Jusko Tomášikova 2490/27 Poprad 058 01
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Jusko Tomášikova 2490/27 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 21.07.2008
   01.08.2008Zrušené obchodné meno:
   AWARD computer, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Bodvianska 15 Bratislava 821 07
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Macek Toplianska 4 Bratislava
   Pavol Hudec Obchodná 37 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Macek Toplianska 4 Bratislava
   Pavol Hudec Obchodná 37 Bratislava
   22.05.1998Noví spoločníci:
   Jozef Macek Toplianska 4 Bratislava
   Pavol Hudec Obchodná 37 Bratislava
   21.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavol Hudec Obchodná 37 Bratislava
   Jozef Macek Toplianska 4 Bratislava
   07.10.1997Nové obchodné meno:
   AWARD computer, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bodvianska 15 Bratislava 821 07
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Pavol Hudec Obchodná 37 Bratislava
   Jozef Macek Toplianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Macek Toplianska 4 Bratislava
   Pavol Hudec Obchodná 37 Bratislava
   06.10.1997Zrušené obchodné meno:
   JOMAC, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kúpeľná 3 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   Jozef Macek Toplianska 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Macek Toplianska 4 Bratislava
   17.05.1995Nové obchodné meno:
   JOMAC, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kúpeľná 3 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO, VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a predaj jedál a nápojov na priamu konzumáciu
   prenájom nebytových priestorov
   realitná kancelária
   faktoring a forfeiting
   Noví spoločníci:
   Jozef Macek Toplianska 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Macek Toplianska 4 Bratislava