Vytvoriť faktúru

CLIMAT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CLIMAT
IČO 31394329
DIČ 2020330455
IČ DPH SK2020330455
Dátum vzniku 15 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CLIMAT
Edisonova 35
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 488 874 €
Zisk 106 906 €
Kontaktné informácie
Email climat@nextra.sk
Webová stránka http://www.climat.sk
Phone(s) +421243414833, +421243422935
Fax(es) 0243422935, 0243414833
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 8,267
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 8,267
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 8,267
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 241,510
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 83,361
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,261
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 43,210
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 249,777
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 188,231
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,416
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 670
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 72,600
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 106,906
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 61,546
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,593
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 55,214
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,258
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 7,140
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 43,730
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,086
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,739
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 488,874
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 37,331
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 450,750
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 750
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 43
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 350,241
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 19,376
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 143,422
C. Služby (účtová skupina 51) 81,647
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 94,848
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,056
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,456
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 246
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,190
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 138,633
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 243,636
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 190
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 189
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 886
M. Nákladové úroky (562) 4
N. Kurzové straty (563) 328
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 554
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -696
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 137,937
P. Daň z príjmov (591, 595) 31,031
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 106,906
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394329 DIČ: 2020330455 IČ DPH: SK2020330455
 • Sídlo: CLIMAT, Edisonova 35, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava 02.05.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Botek 6 639 € (100%) Račianska 33 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.12.2000Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   17.02.1998Nové predmety činnosti:
   projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb-vzduchotechnika
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   02.05.1996Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná Okružná 25/37 Komárno
   01.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Štefan Bursa Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná okružná 25/37 Komárno
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Bursa Račianska 33 Bratislava
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   CLIMAT, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Edisonova 35 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, montáž, servis vetracích, klimatizačných, vyhrievacích a chladiarenských zariadení
   poradenská činnosť v predmete podnikania
   montáž zdvojených podláh a podhľadov
   elektromontážne práce
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Botek Račianska 33 Bratislava
   Štefan Bursa Račianska 33 Bratislava
   Ľudovít Gallovich Vnútorná okružná 25/37 Komárno
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Bursa Račianska 33 Bratislava