Vytvoriť faktúru

Gabion - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Gabion
IČO 31394370
DIČ 2020321842
IČ DPH SK2020321842
Dátum vzniku 15 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Gabion
Technická 6
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 28 264 €
Zisk 13 644 €
Aktíva 375 371 €
Vlastný kapitál 329 780 €
Kontaktné informácie
Email gabion@gabion.sk
Webová stránka http://www.gabion.sk/ponuka
Phone(s) +421250700284, +421255565804
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 379,932
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,902
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,902
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 9,902
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 369,984
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 140,135
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 140,135
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 227,276
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 37,155
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 37,155
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,433
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 188,688
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 2,573
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,550
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 23
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 46
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 46
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 379,932
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 343,424
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 322,477
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 329,883
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -7,406
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,644
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 36,508
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 36,508
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,550
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,550
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,600
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 308
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 50
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 28,264
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 28,264
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,000
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,264
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,400
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 9,520
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,600
D. Služby (účtová skupina 51) 1,700
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 330
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 250
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 13,864
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 14,444
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 220
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 220
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -220
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,644
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,644
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394370 DIČ: 2020321842 IČ DPH: SK2020321842
 • Sídlo: Gabion, Technická 6, 82104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava 30.06.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Dinga 5 311 € (80%) Martinčekova 32 Bratislava
  Ing. Michal Dinga 1 328 € (20%) Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.06.1998Nové sidlo:
   Technická 6 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   29.06.1998Zrušené sidlo:
   Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   15.06.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   14.06.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   Gabion s.r.o.
   Nové sidlo:
   Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod a veľkoobchod
   organizačné, technické a ekonomické poradenské služby v stavebníctve
   inžinierska, investorská a konzultačná činnosť v stavebníctve
   vykonávanie bytových, občianskych, inži- nierskych a priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Michal Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Dinga Martinčekova 32 Bratislava