Vytvoriť faktúru

RAFtim - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAFtim
IČO 31394507
DIČ 2020347340
IČ DPH SK2020347340
Dátum vzniku 18 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RAFtim
Pšeničná 10
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 22 202 €
Zisk -287 €
Aktíva 21 944 €
Vlastný kapitál -357 384 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0517720682, 0907107297
Mobile phone(s) 0907107297
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,225
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 11,056
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 16,225
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -357,671
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 13,278
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 13,278
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 4,748
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -375,410
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -287
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 373,896
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 373,689
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,358
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,204
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 363,127
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 22,202
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 21,434
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 19
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 749
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 21,177
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 10,990
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 241
C. Služby (účtová skupina 51) 4,006
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 4,221
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 172
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,547
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,025
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 6,216
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 352
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 352
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -352
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 673
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -287
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015