Vytvoriť faktúru

VOTALEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VOTALEX
IČO 31394612
DIČ 2020843737
Dátum vzniku 05 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VOTALEX
Blagoevova 2673/4
85104
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -2 440 €
Aktíva 1 293 €
Vlastný kapitál 950 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0252921319
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 73,587
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 73,587
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 60,565
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 52,245
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,320
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 134,152
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 546
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 14,140
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 14,140
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 3,000
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -14,154
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,440
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 133,606
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 133,606
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30,151
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 309
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 102,666
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 1,960
C. Služby (účtová skupina 51) 1,155
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 805
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,960
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,155
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,960
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,440
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394612 DIČ: 2020843737
 • Sídlo: VOTALEX, Blagoevova 2673/4, 85104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 05 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Ternovskiy Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04 24.10.2007
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Vladimír Ternovskiy 14 140 € (100%) Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.01.2015Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   29.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.01.2013Nové sidlo:
   Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04
   Noví spoločníci:
   Vladimír Ternovskiy pobyt na území SR : Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Ternovskiy pobyt na území SR : Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.10.2007
   22.01.2013Zrušené sidlo:
   Andreja Mráza 11 Bratislava 821 03
   Zrušeny spoločníci:
   Michal Dukát Andreja Mráza 11 Bratislava 821 03
   Anatoly Semeryaga Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04
   Vladimír Ternovskij pobyt na území SR : Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anatoly Semeryaga pobyt na území SR : Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.10.2007
   Vladimír Ternovskij pobyt na území SR : Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.10.2007
   27.11.2007Noví spoločníci:
   Anatoly Semeryaga Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04
   Vladimír Ternovskij pobyt na území SR : Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Anatoly Semeryaga pobyt na území SR : Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.10.2007
   Vladimír Ternovskij pobyt na území SR : Blagoevova 2673/4 Bratislava 851 04 Vznik funkcie: 24.10.2007
   26.11.2007Zrušeny spoločníci:
   Anatoli Semeriaga Novaja 24 Orenburg Ruská federácia
   Vladimír Ternovski ul.Čkalova 53/167 Orenburg Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dukát Michal A. Mráza 11 Bratislava
   21.06.2006Noví spoločníci:
   Michal Dukát Andreja Mráza 11 Bratislava 821 03
   Anatoli Semeriaga Novaja 24 Orenburg Ruská federácia
   Vladimír Ternovski ul.Čkalova 53/167 Orenburg Ruská federácia
   20.06.2006Zrušeny predmety činnosti:
   realitná kancelária
   Zrušeny spoločníci:
   Balko Daniel 49 Lazy pod Makytou
   Dukát Michal A. Mráza 11 Bratislava
   Vladimír Ternovski ul.Čkalova 53/167 Orenburg ZSSR
   Nikolaj Tutov Rublevskoje šosse 34/2/238 Moskva Ruská federatívna republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Balko Daniel 49 Lazy pod Makytou
   05.05.1995Nové obchodné meno:
   VOTALEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Andreja Mráza 11 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   montáž a predaj alternatívnych zdrojov energie
   realitná kancelária
   Noví spoločníci:
   Balko Daniel 49 Lazy pod Makytou
   Dukát Michal A. Mráza 11 Bratislava
   Vladimír Ternovski ul.Čkalova 53/167 Orenburg ZSSR
   Nikolaj Tutov Rublevskoje šosse 34/2/238 Moskva Ruská federatívna republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Balko Daniel 49 Lazy pod Makytou
   Dukát Michal A. Mráza 11 Bratislava