Vytvoriť faktúru

HELIOS med - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno HELIOS med
IČO 31394680
DIČ 2020843770
IČ DPH SK2020843770
Dátum vzniku 19 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HELIOS med
Herlianska 15
82102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 032 €
Aktíva 7 536 €
Vlastný kapitál 6 437 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243334168, 0243334210
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,464
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 7,464
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 961
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 961
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,329
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 834
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 834
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 26
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 274
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 195
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,174
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,055
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,119
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,464
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,405
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -866
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,179
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -15,045
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,032
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,059
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,099
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 1,099
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 960
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 72
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 72
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -72
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -72
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,032
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394680 DIČ: 2020843770 IČ DPH: SK2020843770
 • Sídlo: HELIOS med, Herlianska 15, 82102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04 19.05.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Danica Číková 3 984 € (60%) Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
  MUDr. Martina Číková 2 656 € (40%) Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.03.2011Noví spoločníci:
   MUDr. Martina Číková Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.05.1995
   04.03.2011Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Ludwig Cik Arbesbachgasse 26/2/16 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   17.03.2005Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   23.07.2003Nové sidlo:
   Herlianska 15 Bratislava 821 02
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni so zabezpečením individuálne pripravovaných liekov
   Noví spoločníci:
   Ing. Danica Číková Nekrasovova 6/A Bratislava 811 04
   MUDr. Ludwig Cik Arbesbachgasse 26/2/16 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava 811 04
   22.07.2003Zrušené sidlo:
   Herlianska 15-43 Bratislava 821 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Danica Číková Krčméryho 16 Bratislava
   MUDr. Ludwig Cik Arbesbachgasse 26/2/16 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava
   24.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Danica Číková Krčméryho 16 Bratislava
   MUDr. Ludwig Cik Arbesbachgasse 26/2/16 Wien Rakúska republika
   23.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Danica Číková Krčméryho 16 Bratislava
   MUDr. Ludwig Cik Arbesbachgasse 26/2/16 Wien Rakúska republika
   19.05.1995Nové obchodné meno:
   HELIOS med s.r.o.
   Nové sidlo:
   Herlianska 15-43 Bratislava 821 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Danica Číková Krčméryho 16 Bratislava
   MUDr. Ludwig Cik Arbesbachgasse 26/2/16 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Oliver Čík Krčméryho 16 Bratislava