Vytvoriť faktúru

Public Media Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Public Media Bratislava
IČO 31394698
DIČ 2020305573
IČ DPH SK2020305573
Dátum vzniku 22 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Public Media Bratislava
Polianky 17
84101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 427 636 €
Zisk -28 736 €
Aktíva 88 064 €
Vlastný kapitál 29 802 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421264463589, +421264463586
Mobile phone(s) +421911485765
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 9,375
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 9,375
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,375
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 29,502
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 27,298
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 419
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 38,877
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,066
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,236
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 21,927
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -28,736
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,811
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 368
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 36,718
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 26,810
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 170
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,203
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 8,535
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 200
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 525
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 427,636
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 427,305
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 331
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 455,195
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 359,534
C. Služby (účtová skupina 51) 56,016
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 6,267
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 460
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 31,912
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,006
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -27,559
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 11,755
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 217
N. Kurzové straty (563) 1
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 216
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -217
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -27,776
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -28,736
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31394698 DIČ: 2020305573 IČ DPH: SK2020305573
 • Sídlo: Public Media Bratislava, Polianky 17, 84101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 22 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Róbert Csáno Karloveská 31 Bratislava 841 04 26.04.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Róbert Csáno 6 639 € (100%) Karloveská 31 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.04.2013Noví spoločníci:
   Róbert Csáno Karloveská 31 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Róbert Csáno Karloveská 31 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 26.04.1996
   04.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   02.12.1996Nové obchodné meno:
   Public Media Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 17 Bratislava 841 01
   01.12.1996Zrušené obchodné meno:
   HALF & HALF, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 02
   26.04.1996Noví spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   25.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Patrícia Kudláková kpt.Rašu 35 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Patrícia Kudláková kpt.Rašu 35 Bratislava
   22.05.1995Nové obchodné meno:
   HALF & HALF, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štúrova 3 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   reklamná agentúra
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   public realition-vzťahy k verejnosti
   prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy
   vydavateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Patrícia Kudláková kpt.Rašu 35 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Róbert Csano Karloveská 31 Bratislava
   Patrícia Kudláková kpt.Rašu 35 Bratislava